Uncategorized

Zajęcia z wychowawcą IP4

01.06.2020

Temat: Mistrz dobrych manier

Celem lekcji jest uświadomienie uczniom jakie sfery bycia człowieka reguluje savoir-vivre

Zagadnienia:

  • pojęcie savoir-vivre
  • co składa się na dobre wychowanie
  • zasady zachowania
  • celowość stosowania właściwych zachowań między ludźmi

„ …Grzeczność jest dawaniem na to baczności, aby nasze rozmowy i uczynki sprawiały przyjemność drugim i nam samym. Nie jest ona cnotą, lecz z wielu cnót wypływa, a niekiedy jest jej uzupełnieniem…” GAULTIER

Savoir-vivre czyli ogłada, dobre maniery, bon-ton, konwenans towarzyski, kindersztuba;

Rozumie się to jako: 1 – znajomość obyczajów i form towarzyskich, reguł grzeczności; 2 – umiejętność postępowania w życiu i radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach.

Wyrażenie Savoir-vivre pochodzi z j. franc.: savoir (wiedzieć) i vivre (żyć). Savoir-vivre przetłumaczyć można jako sztuka życia.

Zasady savoir-vivre’u dotyczą przede wszystkim kilku głównych dziedzin życia:

⋅ nakrywania, podawania do stołu i jedzenia,

⋅ wyglądu, prezencji (np. postawy, higieny) i właściwego ubioru,

⋅ form towarzyskich (np. w miejscu pracy, w rodzinie, na przyjęciach),

⋅ komunikacji (także telefonicznej i internetowej),

⋅ zachowania się w szczególnych sytuacjach.

Warto nadmienić, że savoir-vivre jest uwarunkowany kulturowo, a więc znacząco różni się od siebie w zależności od regionu świata.

Zastanówmy się:

„Czemu służą dobre maniery? Dlaczego warto znać i stosować zasady kulturalnego zachowania się? ”

– Formy towarzyskie są po to, abyśmy swym zachowaniem nie obrażali innych.

– Na podstawie zachowania oceniamy innych i sami jesteśmy oceniani ( „Jak cię widzą, tak cię piszą”).

– Zachowanie zgodne z zasadami dobrego wychowania zjednuje sympatię i szacunek innych ludzi.

– Naruszenie reguł obyczajowych może powodować ośmieszenie ( drwiący uśmiech, ironiczne spojrzenie).

– Im lepsze opanowanie zasad kulturalnego zachowania się, tym lepsze samopoczucie, większe poczucie bezpieczeństwa i

możliwości nawiązywania i utrzymania kontaktów z innymi (człowiek nie musi zastanawiać się, jak się zachować w danej

sytuacji, obawiać się ośmieszenia).

– Jest to element naszej tradycji, kultury.

– Dzięki dobrym manierom ułatwiamy życie starszym i słabszym, nie zakłócamy życia innym.

Zachęcam do obejrzenia filmu:

5 sposobów na Savoir-vivre

https://www.youtube.com/watch?v=vCpOmBdSXmM

Przygotowałam dla Was notatkę, proszę zapoznajcie się z nią

Po czym można rozpoznać kulturalnego człowieka

Jeśli macie pytania zapraszam, mój adres joannamichaluk@gmail.com

Pozdrawiam serdecznie Joanna Michaluk