Uncategorized

Zajęcia z wychowawcą III BT 25.05.20

Temat:Co to jest przemoc ?

1 godz.

Witam panów

Przemoc-to wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby pomimo braku przyzwolenia tej osoby na taki wpływ w celu uzyskania jakiegoś istotnego zasobu. W odróżnieniu od agresji cechuje się intencjonalnością, racjonalnością i jest działaniem przemyślanym, a często także grupowym. Stosowana jest zarówno przez ludzi, jak i inne zwierzęta społeczne o dużym mózgu.

Rodzaje przemocy

Fizyczna -naruszanie nietykalności fizycznej.

Psychiczna -naruszenie godności osobistej.Przemoc psychiczna zawiera przymus i groźby

Seksualna -naruszenie intymności.Przemoc seksualna polega na zmuszanie osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli

Ekonomiczna -naruszenie własności.Przemoc ekonomiczna wiąże się celowym niszczeniem czyjejś własności, pozbawianiem środków lub stwarzaniem warunków, w których nie są zaspokajane niezbędne dla przeżycia potrzeby

Zaniedbanie -naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich.Jest formą przemocy ekonomicznej i oznacza np.: nie dawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nie udzielenie pomoc

Pozdrawiam J Gubański