Uncategorized

zajęcia z wychowawcą II PT

27.04. 2020r.

Temat: Rocznica powstania w getcie warszawskim.

 

Obchodzenie rocznic narodowych jest ważnym elementem życia społecznego i narodowego. Dzięki temu jest podtrzymywana tradycja i pamięć historyczna, która umożliwia identyfikowanie się ze swoim narodem, a także daje poczucie odrębności i indywidualności w dobie Zjednoczonej Europy i globalizacji.

W 1943 roku 19.kwietnia w getcie warszawskim wybuchło powstanie ludności żydowskiej. Powstanie to było bohaterską zbrojną walką żydowskich organizacji bojowych getta z Niemcami toczona od 19.04.1943 do 15.05.1943. Był to największy akt zbrojnego oporu Żydów w czasie II wojny światowej. Powstanie nie miało żadnych szans na powodzenie. Była to walka o godne umieranie z bronią w ręku, a nie w komorach gazowych.

Film pokazuje realia życia w getcie warszawskim oraz przebieg powstania w getcie. Obejrzyjcie proszę i zastanówcie się, na podstawie swojej wiedzy, literatury, filmów jaki stosunek do holocaustu mieli Polacy podczas okupacji.

Przypominam o obowiązku uczestnictwa w zdalnych lekcjach. Zachęcam do systematycznego wykonywania zleconych zadań z poszczególnych przedmiotów oraz aktywności i zaangażowania w proces dydaktyczny realizowany zdalnie.

Informacja od psychologa szkolnego:

Drodzy Uczniowie i Uczennice!

Do końca kwietnia przedłużamy termin wykonania plakatu (technika i format dowolne)

p.t.: ”Sprawiedliwość naprawcza w szkole – moje prawo do mediacji rówieśniczej”.

Proca powinna promować temat rozwiązywania konfliktów poprzez mediacje.

Jeśli potrzebujecie dodatkowych wskazówek i informacji, piszcie na adres psycholog.zsckr@wp.pl

Na zwycięzcę czeka nagroda rzeczowa !

Najlepsza praca weźmie udział w drugim etapie konkursu organizowanego przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Przypominam o ogłoszonym konkursie literackim

„Moje prawo do mediacji – moje prawo do pokojowego rozwiązywania konfliktów”

Prace literackie (maksymalnie 2 strony tekstu) należy przesłać na adres psycholog.zsckr@wp.pl do końca kwietnia!

Na zwycięzcę czeka nagroda rzeczowa !

Najlepsza praca weźmie udział w drugim etapie konkursu organizowanego przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Dla zainteresowanych przesyłam dodatkowe materiały i wskazówki.

psycholog szkolny

Anna Gronowska

Zachęcam do wzięcia udziału w konkursach i pozdrawiam

Urszula Rądkowska