2BT (Tech)Zdalne Lekcje

zajęcia z wychowawcą II BT

12.05.2020. Temat: Sprawy bieżące. Analiza realizacji obowiązku nauki zdalnej.

Lekcja on – line (logowanie według wcześniejszych ustaleń)

zagadnienia:

  • uczestnictwo w zdalnych lekcjach
  • realizacja materiału
  • przesyłanie i terminowość przesyłania prac
  • informacje od innych nauczycieli
  • wyniki
  • trudności w realizacji nauki zdalnej
  • możliwości wsparcia

Katarzyna Nowak