Uncategorized

zajęcia z wychowawcą II BT

Temat: Konstytucja – dlaczego jest tak ważna dla każdego z nas?

W  niedzielę obchodziliśmy 229 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Konstytucja przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej (nazwany później Wielkim) w dniu 3 maja 1791 roku w Warszawie była pierwszą w Europie i drugą w świecie nowoczesną konstytucją.

Twórcy konstytucji, czerpiąc inspirację z myśli politycznej i filozofii europejskiego oświecenia oraz amerykańskiej konstytucji uchwalonej w 1787 roku, uważali, że władza ma służyć dobru całego narodu, a nie jedynie interesom warstw uprzywilejowanych. Konstytucja miała zapoczątkować wprowadzanie kolejnych reform zmierzających do wzmocnienia państwa. Podjęte działania w obronie zagrożonej przez sąsiadów Polski stanowią dzisiaj przykład odpowiedzialności świadomych przedstawicieli elit społeczeństwa. Ostateczny rozbiór Polski przez Austrię, Prusy i Rosję w 1795 roku doprowadził do utraty jej niepodległości. Współtwórcy Konstytucji 3 Maja, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj po latach ocenili, że była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”.

Obchody tradycji Konstytucji 3 maja były zakazane podczas rozbiorów Polski. Po odzyskaniu niepodległości po pierwszej wojnie światowej, rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za święto narodowe w 1919 roku. Podczas okupacji niemieckiej i sowieckiej święto Konstytucji 3 Maja było zakazane. Po drugiej wojnie światowej komunistyczne władze w Warszawie zmierzały do likwidacji trzeciomajowych obchodów ze względu na odwoływanie się do tradycji niepodległości Polski oraz ich narodowo-katolicki charakter. Przeciwstawiano im i nagłaśniano propagandowo Święto Pracy. Przez wiele lat nie odbywały się państwowe uroczystości związane z rocznicą Konstytucji 3 maja, a wszelkie próby uczczenia święta kończyły się zazwyczaj zatrzymaniami i szykanami. W 1990 roku, po upadku komunizmu i odzyskaniu suwerenności przez Polskę, powrócono do przedwojennej tradycji i ponownie proklamowano dzień 3 maja świętem narodowym.

Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy we współpracy z portalem Wszechnica.org.pl przygotowało lekcję wideo na temat Konstytucji RP. Lekcję przeprowadził prof. Marcin Matczak (polski radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista w zakresie teorii prawa, profesor uczelni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) przy udziale dwóch warszawskich licealistów: Aleksandra Krużewskiego i Ksawerego Daniłowicza.

Inicjatywa jest związana z zakończoną 11 listopada 2017 roku IV edycją „Tygodnia Konstytucyjnego” organizowanego przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy. W jego ramach ponad pół tysiąca prawników, w prawie 400 szkołach w całej Polsce, przeprowadziło zajęcia na temat znaczenia Konstytucji RP. W lekcjach wzięło udział ponad 45 000 uczniów.

Lekcja wideo na temat Konstytucji RP”

https://www.youtube.com/watch?v=YHodsdPKS4M

 

Bardzo proszę o systematyczną pracę podczas zajęć w nauczaniu zdalnym i terminowe odsyłanie prac oraz o niezwłoczne nadrobienie zaległości – jeśli istnieją.

W razie jakichkolwiek kłopotów proszę o kontakt.

Pozdrawiam – Katarzyna Nowak