Uncategorized

zajęcia z wychowawcą II BT

16.06.2020. Temat: Rok 2020 rokiem Bitwy Warszawskiej.

Dziś na zajęciach będziemy mówić o Bitwie Warszawskiej.

Senatorowie Polski, „pomni zwycięstwa i uratowania Europy przed nawałnicą bolszewicką”, przyjęli uchwałę ustanawiającą rok 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej. Jak podkreślono, bolszewicka Rosja „zamierzała odebrać nam nie tylko terytoria, ale także wolność i niepodległość”.

“Odrodzona w 1918 r. Polska musiała jeszcze długo walczyć o swój kształt terytorialny. Walce o granice na wszystkich frontach towarzyszyła także wojna z wrogiem, który zamierzał odebrać nam nie tylko terytoria polskie, ale także wolność i niepodległość” – napisano w uchwale.

Wskazano, że “latem 1920 r. zawisła nad Polską groźba utraty zdobytej po 123 latach niewoli państwowości”. “W sierpniu 1920 r. na przedpolach Warszawy stoczyliśmy bitwę, która przeszła do historii jako cud nad Wisłą i 18. przełomowa bitwa w historii świata. Bolszewicka Rosja, i jej wielomilionowa armia, natarła na Polskę, by po trupie pańskiej Polski narzucić Europie ideologię i praktykę komunizmu. Zdobycie polskiej stolicy miało stanowić kolejny etap rewolucji permanentnej, która miała objąć cały Stary Kontynent” – głosi uchwała Senatu.

W uchwale napisano, że “Naczelny Wódz Józef Piłsudski, szef sztabu Wojska Polskiego gen. Tadeusz Jordan-Rozwadowski, dowódca Armii Ochotniczej gen. Józef Haller, oficerowie i żołnierze wspierani przez cywilne władze państwa na czele z premierem Wincentym Witosem oraz Radą Obrony Państwa, ludność stolicy i całego państwa – wszyscy oni, wsparci także przez sojuszników, stanęli zjednoczeni do boju, świadcząc o powszechnym przywiązaniu Polaków do swojego państwa i pragnieniu obrony cywilizacji europejskiej opartej na dorobku chrześcijaństwa i samostanowieniu demokratycznych narodów”.

Przypomniano, że 100 lat temu, w dniach 13–15 sierpnia 1920 r., front polsko-bolszewicki ustanowiony na Wiśle liczył kilkaset kilometrów, a w ślad za zbliżającą się amią szli polscy komuniści mający przejąć władzę w Warszawie. “14 sierpnia, niosąc pomoc rannym i podnosząc na duchu walczących, bohaterstwem odznaczył się ks. Ignacy Skorupka, który zginął pod Ossowem” – zwrócono uwagę.

Dodano, że w tych samych dniach, do 17 sierpnia, żołnierze pod Radzyminem walczyli zażarcie z bolszewikami, a miasto przechodziło z rąk do rąk. Ostatecznie zostało zdobyte przez Polaków. Oceniono, że “miarą poświęcenia była śmierć kpt. Stefana Pogonowskiego, który poprowadził swoich Strzelców Kaniowskich 15 sierpnia do boju i zamknął w ten sposób bolszewikom wjazd do stolicy; w Radzyminie znajduje się cmentarz wojenny, do którego pielgrzymował w czerwcu 1999 r. Jan Paweł II”. Podkreślono, że “ofensywa znad Wieprza, prowadzona osobiście przez Naczelnego Wodza, ostatecznie zmusiła bolszewików do odstąpienia od bram stolicy, a dalszy pościg za wojskami wroga doprowadził do zwycięskiej bitwy niemeńskiej z września 1920 r.”.

“Wspominając bohaterską walkę Polaków, ze szczególną wdzięcznością pamiętamy o tych, którzy nieśli nam różnorodną pomoc. Pamiętamy francuskich i amerykańskich oficerów wspierających nas na polu walki, węgierskich przyjaciół dostarczających nam niezbędnej amunicji. Wspominamy także nuncjusza apostolskiego Achillesa Rattiego (późniejszego papieża Piusa XI), który nie opuścił stolicy, modląc się wraz z ludem i świadcząc tym o modlitwach wznoszonych na apel papieża Benedykta XV w całej Europie” – głosi uchwała.

Uchwała przypomina, że “dziękując Matce Bożej za wstawiennictwo w sierpniu 1920 r., Naczelny Wódz udał się na czele narodu do Częstochowy, by klęknąć przed jej jasnogórskim wizerunkiem”. “Dziś, w setną rocznicę tamtych wydarzeń, pomni zwycięstwa i uratowania Europy przed nawałnicą bolszewicką, Senat wolnej Polski ustanawia rok 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej”.

 

Zachęcam do udziału w konkursie, którego organizatorem jest nauczyciel historii – Pani Agnieszka Żelazowska, zapoznajcie się z informacjami nauczyciela:

KONKURS HISTORYCZNY w ZSCKR w Jabłoniu „ROK 2020 ROKIEM BITWY WARSZAWSKIEJ”

Równo sto lat temu Polacy odnieśli wielkie militarne zwycięstwo. W Bitwie Warszawskiej z sierpnia 1920 r., będącej punktem zwrotnym w wojnie z bolszewicką Rosją, samodzielnie ocalili dopiero co odzyskaną niepodległość Państwa Polskiego. Powstrzymując ofensywę Armii Czerwonej zapobiegli jednocześnie rozprzestrzenieniu się rewolucji komunistycznej na Zachód.

Chcąc upamiętnić 100 – lecie Bitwy Warszawskiej ogłaszamy Konkurs dla uczniów ZSCKR w Jabłoniu pod hasłem „ROK 2020  ROKIEM  BITWY  WARSZAWSKIEJ”.  To jest wyjątkowa rocznica, którą należy odpowiednio uczcić. Liczę na dużą aktywność z Waszej strony.

Uwaga techniczna

Bardzo proszę, aby zdjęcia Waszych prac miały widoczny podpis, czyli imię i nazwisko autora oraz klasę (autorów już nadesłanych prac poproszę o nowe zdjęcia).

Termin składania prac

Prace można będzie złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres mailowy nauczyciela – zelaga@wp.pl.  do 26 czerwca 2020r.

Gorąco zachęcam do udziału w konkursie!

Agnieszka Żelazowska – nauczyciel historii

Regulamin konkursu

W tym tygodniu nauczyciele wystawiają roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych przedmiotów. Proszę Was abyście dołożyli wszelkich starań, by oceny te były jak najlepsze. To już ostatnie chwile na nadrobienie ewentualnych zaległości, wysyłanie prac.

Pozdrawiam – Katarzyna Nowak