Uncategorized

Zajęcia z wychowawcą I PT

25.05.2020r.

Temat: Bezpieczne wakacje. Sprawy wychowawcze.

Na dzisiejszych zajęciach chciałabym Wam przypomnieć o kilku podstawowych zasadach bezpiecznego spędzania wakacji letnich.

Korzystając z wakacyjnych przyjemności, nie zapominaj o bezpieczeństwie własnym i bliskich. Zwracaj uwagę na zagrożenia podczas wypoczynku, aby po powrocie do szkoły mieć tylko dobre wspomnienia.

Pamiętaj o bezpieczeństwu na drodze

– Korzystaj ze ścieżek rowerowych; jeżeli jedziesz po jezdni, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego,

– Uważaj podczas przechodzenia przez jezdnię, korzystaj z przejść dla pieszych,

– Bądź widoczny na drodze (używaj odblasków, świateł, kamizelki odblaskowej),

Bezpieczeństwo nad wodą

– Pamiętaj, że kąpiemy się tylko w miejscach wyznaczonych i oznakowanych (kąpieliska strzeżone),

– Nigdy nie skacz do wody w miejscach, które nie są do tego przeznaczone,

– Nie wchodź do wody po posiłku,

– W wodzie zachowuj się ostrożnie i nie utrudniaj kąpieli innym,

– Korzystając ze sprzętu wodnego zakładaj kapok,

– Podczas upalnych dni unikaj przegrzania i odwodnienia organizmu, pij dużo wody (3 litry na dzień), unikaj oparzeń słonecznych skóry, opalaj się tylko używając kremu z filtrem słonecznym, chroń oczy nosząc okulary słoneczne, noś nakrycie głowy,

 Dbaj o swoje bezpieczeństwo uczestnicząc w pracach polowych.

Obejrzyj film – Włącz myślenie! Bezpieczne wakacje!

Zapamiętaj, że żaden zbiór zasad nie gwarantuje 100% skuteczności.
Nic nie zastąpi rozsądku, odpowiedzialności i ostrożności!!!!!

 Sprawy wychowawcze.

  1. Uczniowie, którzy uzyskali średnią 4,00 i wyższą powinni wskazać aktualny numer konta, na który będzie przelane stypendium. Druki upoważnienia, który znajdziecie w zał.  stypendium – numer konta proszę wydrukować,  wypełnić, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły do końca roku szkolnego.
    W tym roku szkolnym z uwagi na epidemię, opóźnione praktyki zawodowe i klasyfikację jednej z klas; przewiduje się przesunięcie wypłaty stypendium (z lipca na sierpień).
  2. Uczniowie, którzy otrzymają stypendium za 100% frekwencję nie muszą składać druku z numerem konta.
  3. W tym roku ze względu na epidemię nie będzie w szkole ogólnego zakończenia roku szkolnego.
  4. Wszelkie dodatkowe informacje związane z zakończeniem roku szkolnego w naszej klasie i odbiorem świadectwa prześlę na Wasze adresy  e-mailowe.

Życzę udanych wakacji!

Pozdrawiam- Teresa Szymoniuk