Uncategorized

Zajęcia z wychowawcą 3 MTP

18. 06. 2020r.

TEMAT: Rola współpracy i pomocy grupy w osiąganiu celów indywidualnych i grupowych.

Witam Kochani!

Tematem dzisiejszych zajęć jest współpraca w grupie rówieśniczej. Temat niezwykle istotny, ponieważ koledzy stanowią, oprócz wpływów wychowawczych rodziców i nauczycieli, istotny element procesu socjalizacji. Bez względu na to czy jest to klasa szkolna, czy paczka przyjaciół– wszystkie grupy formalne i nieformalne oddziałują na spostrzeganie własnej osoby i percepcję świata. Chcąc efektywnie działać w zespole, warto m.in. wsłuchiwać się w oczekiwania pozostałych członków grupy oraz konstruktywnie rozwiązywać problemy i konflikty.

Najważniejsze zasady współpracy w grupie to:

 1. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych- zdolność formułowania jasnych wypowiedzi i słuchania komunikatów wysyłanych przez rozmówców.Realizowanie celów zespołowych. Aby skutecznie pracować w grupie, nie możemy dbać wyłącznie o własny interes. Przyjęcie takiej postawy utrudnia realizację celów, które można osiągnąć dzięki współdziałaniu.
 2. Sumienne wykonywanie powierzonych zadań- Pracując w grupie, musimy rzetelnie i na czas wywiązywać się ze swoich zobowiązań, ponieważ w przeciwnym razie spowodujemy opóźnienia w pracy całego zespołu.
 3. Uczciwość- ujawnianie informacji, które nie powinny być znane osobom postronnym czy dyskredytowanie nielubianego członka zespołu – to zachowania uniemożliwiające efektywne wykonywanie zadań.
 4. Okazywanie zaufania- podejrzliwość jest kolejną przeszkodą na drodze do realizacji celów w zespole. Nadmierna ostrożność i zamknięcie na pozostałych członków grupy utrudnia współdziałanie.
 5. Budowanie przyjaznej atmosfery- o efektach pracy decyduje także, jakość stosunków panujących pomiędzy członkami zespołu. Życzliwość, szczerość i chęć niesienia pomocy – to postawa, którą warto przyjmować w środowisku szkolnym.
 6. Bycie otwartym na oczekiwania i sugestie kolegów- pracę w grupie utrudniają także despotyczne zachowania i brak pokory. Wspólne cele można osiągnąć wyłącznie dzięki podjęciu dialogu. Kilka osób dostrzega znacznie więcej niż jedna – warto wykorzystywać ten potencjał.
 7. Formułowanie informacji zwrotnych– w efektywnym współdziałaniu pomaga także konstruktywna krytyka oraz udzielanie pochwał. Dobrze, jeśli wszyscy członkowie zespołu wzajemnie się motywują.
 8. Branie odpowiedzialności za podejmowane działania– realizacja przyjętych założeń jest możliwa tylko wtedy, gdy każdy członek grupy angażuje się w przedsięwzięcie. Ważne też, żeby być świadomym konsekwencji własnych decyzji. Nie można przenosić odpowiedzialności na inne osoby, jeśli popełniło się błąd.
 9. Wspólne rozwiązywanie problemów– jedną z kompetencji umożliwiających współdziałanie jest zdolność pokonywania trudności. Nie warto zniechęcać się, gdy napotykamy przeszkody na swojej drodze.

Jakie role możemy pełnić w grupie?

Jest ich wiele i na pewno każdy z Was znajdzie coś dla siebie.

Polecam krótki film, w którym omówione zostały podstawowe role, takie jak:

 • koordynator- który rozdziela zadania, pilnuje, by praca przebiegała sprawnie;
 • strażnik norm i czasu– pilnuje reguł współdziałania;
 • motywator- dobry duch grupy, pobudza i stymuluje do działania, zachęca, wyraża uznanie;
 • krytyk- podsumowuje efekty pracy innych członków zespołu, ocenia osiągnięcia i metody pracy, weryfikuje jakość wykonanych zadań;

Są to role bardzo ważne dla współżycia i rozwoju grupy i przekuwają się na sukces wspólnie realizowanego zadania.

Chciałaby również zwrócić Waszą uwagę na role blokujące rozwój grupy i utrudniające sprawną realizację celów, są to:

 • podpieracz ścian – nie włącza się w pracę grupy, pozostaje na uboczu albo wycofuje się ze wspólnych zadań;
 • dominator – stara się nie dopuszczać innych do głosu, próbuje przejąć czołową pozycję w grupie, narzuca swoje zdanie, nie liczy się z innymi;
 • indywidualista – nie przestrzega przyjętych reguł pracy;
 • kontestator – przeciwstawia się inicjatywom większości, podważa zasadność przyjętych rozwiązań, niepotrzebnie wstrzymuje pracę.

Oczywiście powyższa klasyfikacja zarówno tych pozytywnych i jak i negatywnych ról, jest tylko pewnym spojrzeniem na bardzo trudny temat, jakim niewątpliwie są relacje w grupie.

Na zakończenie dzisiejszych zajęć proszę obejrzeć krótki film pt. Czy współpraca się opłaca?

Podsumowanie:

Zastanów się, jaką rolę pełnisz w zespole klasowym?

Czy pracujesz na sukces całej klasy?

Czy jest coś, co chciałbyś zmienić w relacjach z kolegami z klasy?

Jeżeli zależy Ci na sukcesie twojej klasy, to nie czekaj na zakończenie pandemii i powrót do szkoły. Pozytywne zmiany, które przerodzą się w sukces całej grupy i Twój sukces- możesz wdrożyć już dzisiaj. Pozostając w izolacji i reżimie sanitarnym możesz również- a nawet powinieneś- współpracować, motywować i podejmować działania, które umocnią Twoje relacje z rówieśnikami i przerodzą się w sukces całego zespołu.

Pozdrawiam serdecznie!

Agnieszka Żelazowska – wychowawca