Uncategorized

Zajęcia z wychowawcą 3 MTP

21. 05. 2020r.

TEMAT: Przemoc – wyzwanie dla świata.

 Dzień dobry!

Dzisiejszy temat lekcji wychowawczej poświęcimy przemocy. Choć jest to zjawisko często występujące w naszych czasach, bywa bagatelizowane i wręcz pomijane w społeczeństwie. Czym jest przemoc, jakie są jej rodzaje i jak się przed nią bronić? Odpowiedź znajdziecie w materiale umieszczonym w załączniku.

STOP PRZEMOCY-godz.wych

Przemoc – wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby pomimo braku przyzwolenia tej osoby na taki wpływ w celu uzyskania jakiegoś istotnego zasobu. W odróżnieniu od agresji cechuje się intencjonalnością, racjonalnością i jest działaniem przemyślanym, a często także grupowym. Stosowana jest zarówno przez ludzi, jak i inne zwierzęta społeczne o dużym mózgu.

Formy przemocy rówieśniczej
Formy bezpośrednie:
– Fizyczna (bicie, szarpanie, popychanie, niszczenie rzeczy, zabieranie i wymuszanie pieniędzy, plucie, kopanie, zmuszanie do wykonywania poniżających, ośmieszających czynności, w tym seksualnych).
– Słowna (przezywanie, ubliżanie, wyśmiewanie, grożenie, prowokowanie poprzez np. robienie min lub wyrażanie różnych opinii).
Formy pośrednie:
– Relacyjna (wykluczenie z grupy rówieśniczej, namawianie innych do odrzucenia ofiary, rozpowszechnianie plotek).
– Cyberprzemoc (nękanie, straszenie, ośmieszanie poprzez wysyłanie sms-ów, e-maili, wiadomości na czatach, umieszczanie lub rozpowszechnianie kompromitujących treści, zdjęć, filmów w Internecie).

 

Instytucje i organizacje zajmujące się pomocą ofiarom przemocy:
– Centrum Praw Kobiet: (22) 621-35-37

– Niebieska Linia: (22) 668-70-00, 801-120-002

– Pomoc ofiarom przemocy: (22) 666-00-60

– Policyjny telefon zaufania: 800-120-226.

– Telefon zaufania „Zatrzymaj przemoc” 0-800-120-148

Zachęcam do zgłębienia tematu i obejrzenia ciekawych materiałów:

Przemoc – to nie tylko bicie

Przemyślcie proszę problem przemocy, zastanówcie się, czy nie możemy wpłynąć  na otaczający nas świat, aby tej przemocy było jak najmniej!

Pozdrawiam

Agnieszka Żelazowska- wychowawca