3MTP (Tech)Zdalne Lekcje

Zajęcia z wychowawcą 3 MTP

23. 04. 2020r.

TEMAT: Rocznica powstania w getcie warszawskim.

Dlaczego czcimy rocznice narodowe?

Obchodzenie rocznic narodowych jest ważnym elementem życia społecznego i narodowego. Dzięki temu jest podtrzymywana tradycja i pamięć historyczna, która umożliwia identyfikowanie się ze swoim narodem, a także daje poczucie odrębności i indywidualności w dobie Zjednoczonej Europy i globalizacji.

W 1943 roku 19.kwietnia w getcie warszawskim wybuchło powstanie ludności żydowskiej. Powstanie to było bohaterską zbrojną walką żydowskich organizacji bojowych getta z Niemcami toczona od 19.04.1943 do 15.05.1943. Był to największy akt zbrojnego oporu Żydów w czasie II wojny światowej. Powstanie nie miało żadnych szans na powodzenie. Była to walka o godne umieranie z bronią w ręku, a nie w komorach gazowych.

Film pokazuje realia życia w getcie warszawskim oraz przebieg powstania w getcie. Obejrzyjcie proszę i zastanówcie się, na podstawie swojej wiedzy, literatury, filmów jaki stosunek do holocaustu mieli Polacy podczas okupacji.

 

Przypominam o obowiązku uczestnictwa w zdalnych lekcjach. Zachęcam do systematycznego wykonywania zleconych zadań z poszczególnych przedmiotów oraz aktywności i zaangażowania w proces dydaktyczny realizowany zdalnie.

Pozdrawiam życząc zdrowia i wytrwałości w dzisiejszych trudnych czasach.

 

Agnieszka Żelazowska