1FTR (Tech)Zdalne Lekcje

zajęcia z wychowawcą 1FTR

Dzień dobry,

 

Temat na 27.05.2020r. : Jestem wolny, czy ulegam negatywnym naciskom.

 

Człowiek            jest        istotą    obdarzoną         wolną   wolą,              inteligencją i sumieniem,            w wolnym          kraju     powinien              móc      decydować        zgodnie z własnym        przeświadczeniem,              w sposób           niezależny,        nie         ulegając             wpływom              ani         naciskom           grup      społecznych,     partii    politycznych,              grup      interesów          i biznesu.           Zajęcie  określonego              stanowiska        w obliczu           sytuacji               konfliktowych   bądź              ważnych            problemów       codziennego     życia,    wymaga              niepoddawania się         społecznej         presji,   wykazania         się              krytycyzmem,   zdrowym           rozsądkiem       i realizmem,              wymaga             życia     w zgodzie           z własnymi        przekonaniami.              Czasami             jednak  ulegamy             namowom        innych  osób,              poddajemy        się         i rezygnujemy   z własnych         opinii    lub              realizacji            planów w imię  wspólnego         dobra   albo              partykularnych korzyści.             Czasami             wolimy nie              zabierać             głosu,   nie         spierać się         albo      po         prostu              dopasowujemy się         do         grupy    rówieśniczej,     aby        nie              zostać   w niej   czarną  owcą.   Takie     dwie     skrajne postawy              nazywamy         konformizmem i nonkonformizmem.

KONFORMISTA –            osoba   uległa,  która     zmienia swoje  stanowisko,              poglądy,             zależnie              od         otoczenia,         dostosowując              się         do         sposobu             myślenia            grupy    w celu              osiągnięcia        osobistych         korzyści              w wymiarze              psychicznym,    materialnym,    duchowym.

NONKONFORMISTA       –            osoba   kontestująca     przyjęte              przez              grupę    poglądy,             opinie,  mająca swoje    własne, odmienne              od         reszty   zdanie; krytyczna;          sprzeciwiająca  się         temu,              co          powszechnie     uważa  się         za słuszne.

Victor Frankl był żydowskim psychiatrą i filozofem, który został uwięziony w obozie koncentracyjnym w czasie II wojny światowej. Wraz z innymi więźniami przeszedł tam niewyobrażalne cierpienia. Jednak pewnego razu, gdy nagi i zziębnięty siedział samotnie w celi, uświadomił sobie, że strażnicy mogą mu odebrać jedynie wolność zewnętrzną, np. zamknąć go na klucz. Nikt natomiast nie może mu odebrać jego wolności wewnętrznej – zdolności decydowania, jak się zachowa w danej sytuacji, oraz tego, jak się będzie czuł – póki sam nie wyrazi na to zgody. Ta myśl w nim zakiełkowała i wkrótce Frankl zaczął rozwijać swoje małe poczucie wolności, by wkrótce mieć go nawet więcej niż strażnicy, którzy go pilnowali. Wiktor Frankl stał się inspiracją dla innych więźniów w obozie koncentracyjnym, a nawet dla samych strażników. Po wyzwoleniu z obozu kontynuował swą myśl i dzielił się z innymi odkryciem na temat wolności.

„My, którzy żyliśmy w obozach koncentracyjnych, pamiętamy ludzi, którzy chodzili po barakach, pocieszając innych, oddając ostatni kawałek chleba. Być może było ich niewielu, ale są oni wystarczającym dowodem na to, że człowiekowi można zabrać wszystko za wyjątkiem jednej rzeczy: ostatniej z ludzkich wolności – wyboru swojej postawy w każdych okolicznościach, wyboru swojej drogi”.
V. Frankl

 

Zadanie 1

Proszę Was zastanówcie się bardzo, jak w podanych sytuacjach powinniście postąpić:

Jesteś na imprezie urodzinowej. Twoi koledzy piją alkohol, zażywają substancje psychoaktywne. Namawiają Ciebie. Gdy odmawiasz wyśmiewają Cię. Jak powinieneś się zachować?……………………………………………………………………………………………. Jaką trudność sprawia Ci postąpienie w ten sposób? (1 2 3 4 5)

  1. Twoi koledzy chcą podwieźć Cię z imprezy samochodem. Kierowca jednak jest pod wpływem środków odurzających. Namawiają Cię byś wsiadł. Jak powinieneś się zachować?……………………………………………………………………………………………. Jaką sprawia Ci to trudność? (1 2 3 4 5)
  2. Okazuje się, że na imprezie, na którą przybyłeś są dopalacze, które zażywają uczestnicy imprezy i do czego co chwilę namawiają Ciebie. Jak najrozsądniej byłoby postąpić?……………………………………………………………………………………… Jaką trudność sprawi Ci takie zachowanie? (1 2 3 4 5)
  3. Obserwujesz, że Twój dobry kolega ostatnio dziwnie się zachowuje. Podejrzewasz, że zażywa

dopalacze. Jak powinieneś postąpić?……………………………………………………………………………………………………

Jak wysoce jest to trudne? (1 2 3 4 5)

Zadanie 2

Czym jest presja otoczenia i do czego prowadzi?

Pierwsza scenka dotyczy sytuacji, w której kilku kolegów wybrało się do baru coś zjeść. Czterech z pięciu kolegów zamawia bez zastanowienia frytki i hamburgery. Jeden z nich ma ochotę na rybę. Jednak waha się, czy jeśli ją zamówi nie zostanie wyśmiany i uznany za odmieńca, dziwaka który „zdrowo się odżywia”. W rezultacie zamawia frytki i hamburgera jak wszyscy …

Zastanówcie się , jak nastolatek powinien postąpić w tej sytuacji i co Ty byś zrobił w tej sytuacji? Jak zachowałbyś się?

 

Druga scenka dotyczy sytuacji, kiedy chłopcy na imprezie u kolegi chcą spróbować jak działają dopalacze. Proponują również koledze, który absolutnie nie ma na to ochoty. Nie odmawia jednak i zażywa niebezpieczną substancję …

Jak Ty, jako nastolatek/ nastolatka możesz postąpić w takiej sytuacji? Jak się zachować?

 

 

Asertywność oznacza umiejętność odmawiania w rozmaitych sytuacjach społecznych. Wiąże się jednak z nabyciem pewnych określonych umiejętności, zdeterminowania, pewną siłą woli i odwagą. Często osoby takie są potocznie postrzegane jako mające silny charakter, umiejące postawić na swoim, potrafiące przeforsować swoje zdanie.

Jak ważne jest podczas odmawiania, wyraźne wyartykułowanie słów NIE, NIE CHCĘ, NIE ZGADZAM SIĘ, NIE MAM OCHOTY. Odmawiający nie ma żadnego obowiązku usprawiedliwiać się, ani też tłumaczyć ze swojej decyzji. Odmawiając zażycia substancji psychoaktywnej człowiek nie robi niczego, z czego powinien się wytłumaczyć. A wręcz przeciwnie, to zachowania godne naśladowania. Wówczas postępujemy zgodnie z instynktem samozachowawczym.

 

https://filozofuj.eu/dorota-monkiewicz-cybulska-wola-wolnosc-odpowiedzialnosc-scenariusz-lekcji-dla-klas-vi-viii-szkoly-podstawowej/