1FTR (Tech)Zdalne Lekcje

zajęcia z wychowawcą 1FTR

Dzień dobry

Temat na 20.05.2020r.: Dotrzymywanie umów i obietnic.

Cele:

  • uczeń zna aspekty zawierania umów i składania obietnic,
  • rozumie znaczenie interpersonalne i prawne zawartej umowy, złożonej obietnicy,

 

Synonimy: obietnica: przyrzeczenie, zapewnienie, zobowiązanie, przysięga, słowo
Synonimy: umowa: porozumienie, układ, ugoda, traktat, konwencja, pakt

Umowa «pisemne lub ustne porozumienie stron, mające na celu ustalenie wzajemnych praw i obowiązków; też: dokument, w którym są określone te prawa»
Obietnica «zapewnienie zrobienia, załatwienia lub dania komuś czegoś»

Dotrzymywanie raz danego słowa jest wyznacznikiem tego, jak uczciwy i prawdomówny jest człowiek. Osobie dotrzymującej obietnic można ufać, można na niej polegać, można wierzyć. Na obietnicach też opieramy wiele aspektów naszego życia.

W relacjach społecznych wiara w to, że możemy polegać na danym przez kogoś słowie, przekłada się na wzajemne zaufanie, zdolność i motywację do współpracy. Daje nam większe poczucie bezpieczeństwa.

Jeszcze silniej odczuwalne jest to w bliskich związkach – rodzinnych, partnerskich, przyjacielskich, a także zawodowych. Również w relacji między nauczycielem a uczniem czy szerzej – między różnymi członkami szkolnej społeczności. Wzajemne zaufanie, możliwość polegania na czyimś słowie i wiara w to, że osoba ta dotrzyma danej nam obietnicy, są bardzo ważnymi filarami dobrych relacji interpersonalnych.

Cenne jest dla nas jednak nie tylko to, że inni dotrzymują danego nam słowa, ale również to, że my sami wywiązujemy się z obietnic złożonych innym (bądź samym sobie). Dzięki temu uczymy się mieć do siebie zaufanie, zwiększa się nasze poczucie własnej wartości i szacunek do samych siebie. Czujemy się wiarygodni, wewnętrznie spójni i konsekwentni – a konsekwencja jest uważana za cenną zaletę. Dobrze czujemy się również ze świadomością, że dzięki temu wzrasta zaufanie innych osób do nas; czujemy, że jesteśmy dobrze spostrzegani i oceniani oraz mamy podstawy przypuszczać, że skoro inni mogą polegać na nas, to my w potrzebie będziemy mogli też polegać.

Kiedy łamiemy dane komuś słowo, nadszarpuje to zaufanie tej osoby do nas, a jeśli takie sytuacje się powtarzają, możemy też stracić szacunek tej osoby (a także innych, którzy wiedzą o tej sytuacji). W życiu bywa jednak różnie i czasem może się zdarzyć, że jakieś okoliczności zewnętrzne będą uzasadniały i usprawiedliwiały złamanie danego komuś słowa, a nawet może okazać się, że złamanie go będzie słuszne. Takie sytuacje są jednak raczej wyjątkiem od reguły – aczkolwiek bardzo ważnym wyjątkiem.

Obietnice i zobowiązania są ważnym elementem umowy społecznej. Obiecując, pokazujemy ludziom, że są dla nas ważni. Zobowiązujemy się do starań, do myślenia o innych, o ich pragnieniach i potrzebach. Zobowiązujemy się do starań. Doceniamy osoby słowne i odpowiedzialne, dotrzymujące obietnic, szczere, darzące nas szacunkiem, godne naszego zaufania. I sami chcemy uchodzić za takie osoby. I chyba tyle wystarczy.

 

Zadanie 1.

Zastanówcie się z kim i w jakich sytuacjach zawieramy umowy, składamy obietnice?

Zadanie 2

Dokończie zdania :
– Dotrzymanie umowy, złożonej obietnicy nie sprawia mi problemu, kiedy … W decyzji pomaga mi …
– Dotrzymanie umowy, złożonej obietnicy sprawia mi problem, kiedy … W decyzji przeszkadza mi …
– Zdecydowanie odmawiam zawarcia umowy, złożenia obietnicy, kiedy … W decyzji pomaga mi …

 

Podsumowanie
Zajmowaliśmy się dzisiaj przede wszystkim umowami i obietnicami w relacjach interpersonalnych. W dzieciństwie i młodości w pewnym sensie ćwiczymy te umiejętności, kiedy niedotrzymanie umów czy obietnic często nie pociąga za sobą poważnych konsekwencji. Wkrótce staniecie się osobami pełnoletnimi, zaczniecie studia, następnie podejmiecie pracę, założycie własne rodziny. To, jaki macie stosunek do zawieranych przez siebie umów i obietnic w relacjach interpersonalnych, rzutować może na tak ważne sytuacje życiowe, jak;
– zaciągnięcie kredytu studenckiego, pożyczki w banku,
– umowa najmu mieszkania,
– umowa o pracę (dzieło, zlecenie), wolontariat,

Wszelkie pytania proszę kierować przez dziennik bądź na wskazany adres e – mail: justynai@go2.pl.
Serdecznie Was pozdrawiam
Justyna Hawryluk