Uncategorized

zajęcia z wychowawcą 1FTR

Temat na 17.06.2020r.: Analiza frekwencji i zachowania.

Celem lekcji jest dokonanie samooceny zachowania mając świadomość swoich zalet i wad.

Proszę przeanalizować propozycje oceny zachowania (jest to ocena końcoworoczna).

 

Bardzo proszę o przesłanie własnej propozycji oceny z zachowania wraz z jej motywacją, jak również oceny z zachowania, jaką proponujecie wszystkim uczniom z klasy 1FTR, biorąc pod uwagę systematyczne wypełnianie obowiązków szkolnych, w tym uczestnictwo w zdalnym nauczaniu. Bardzo proszę o przesłanie do czwartku ( 18.06.2020r.) propozycji oceny z zachowania na pocztę(justynai@go2.pl), bądź poprzez dziennik elektroniczny.

Pozdrawiam

Justyna Hawryluk