Uncategorized

Zajęcia z wychowawcą 1F4R

5-06-2020

Temat: Analiza frekwencji i zachowania.

Proszę przeanalizować propozycje oceny z zachowania.

Proszę przesłać mi na pocztę poprzez dziennik elektroniczny własną propozycję oceny wraz z jej motywacją, biorąc pod uwagę systematyczne wypełnianie obowiązków.

Proszę zapoznać się i przekazać wiadomość Rodzicom

Procedura podwyższania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w trakcie kształcenia na odległość (2)

Opublikował Leszek Koczkodaj