Uncategorized

Zajęcia z wychowawcą 1F4R

29-05-2020

Temat: Sprawy wychowawcze.

Proszę przeanalizować propozycje ocen z poszczególnych przedmiotów oraz ocenę z zachowania.

W przypadku oceny z zachowania proszę przesłać mi własną propozycję oceny wraz z jej motywacją.

Proszę zapoznać się i przekazać wiadomość Rodzicom

Procedura podwyższania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w trakcie kształcenia na odległość (2)

Opublikował Leszek Koczkodaj