Uncategorized

zajęcia z wychowawcą 1 B4

Temat: Jak sobie radzić z agresją i przemocą. Sprawy wychowawcze.

Dzień dobry,

na początek kilka spraw wychowawczych związanych z zakończeniem zajęć w bieżącym roku szkolnym. Jakiś czas temu zostaliście zapoznani z propozycjami ocen klasyfikacyjnych rocznych z poszczególnych przedmiotów oraz propozycją oceny z zachowania. Oceny zostaną wystawione do 19 czerwca. Przypominam, że macie możliwość poprawy proponowanej oceny według procedur, które zostały wam przesłane. Mam nadzieję, że  przeanalizowaliście propozycje oceny z zachowania. Prosiłam Was również o przesłanie własnej propozycji oceny z zachowania wraz z jej motywacją, biorąc pod uwagę systematyczne wypełnianie obowiązków szkolnych, w tym uczestnictwo w zdalnym nauczaniu. Bardzo proszę uczniów, którzy jeszcze nie przesłali własnej propozycji oceny z zachowania o jak najszybsze nadrobienie zaległości w dniu dzisiejszym.

Do zakończenia zajęć edukacyjnych pozostało już naprawdę niewiele czasu, dlatego warto zmobilizować siły i popracować nad osiągnięciem jak najlepszych wyników – czego bardzo wam życzę. W razie jakichkolwiek problemów i pytań pozostaję do waszej dyspozycji.

Proponuję Wam dzisiaj rozmowę na temat agresji i przemocy.

Wiedza na temat agresji i przemocy jest dość specyficzna, dlatego wiele osób ma trudności z rozumieniem i odróżnianiem od siebie obu tych zjawisk, w konsekwencji – z odpowiednim reagowaniem na nie.

Najczęściej i najwięcej mówi się w szkole o agresji, często używając tego terminu w odniesieniu do wielu różnych zachowań.

Agresja jest incydentalnym zachowaniem.

Przemoc jest procesem.

Agresja dotyczy osób o zbliżonej sile i możliwościach.

Przemoc oznacza przewagę sprawcy nad ofiarą lub ofiarami.

Agresję najczęściej definiuje się ją jako świadome i zamierzone działanie, mające na celu wyrządzenie komuś szeroko rozumianej szkody. Mówiąc o agresji, mamy dodatkowo na myśli relację między osobami o zbliżonych możliwościach fizycznych i psychicznych.

Szczególną formą przemocy w szkole jest dręczenie (ang. bullying) – termin używany często jako określenie systematycznego, długotrwałego prześladowania, upokarzania lub wykluczania z grupy jednej osoby przez grupę uczniów, którzy świadomie wykorzystują w tym celu swoją przewagę.

Najczęściej spotykanymi formami agresji i przemocy szkolnej są:

  • Fizyczna – bicie, kopanie, plucie, popychanie, szarpanie, wymuszanie pieniędzy, podstawianie nogi, zabieranie przedmiotów, niszczenie własności.
  • Werbalna (słowna) – dokuczanie, przezywanie, wyśmiewanie, wyszydzanie, obrażanie, ośmieszanie, przeszkadzanie, grożenie, rozpowszechnianie plotek, pokazywanie nieprzyzwoitych gestów.

.• Relacyjna – agresja bez fizycznego kontaktu, polegająca na działaniach, które prowadzą do obniżenia czyjegoś statusu w grupie, wykluczenia z grupy, izolowania, pomijania, nieodzywania się.

  • Cyfrowa, elektroniczna, cyberprzemoc – przemoc z użyciem nowych technologii, np. obraźliwe SMS-y czy e-maile, wpisy na portalach społecznościowych, umieszczanie w internecie zdjęć lub filmów ośmieszających ofiarę.

Zapamiętaj!

Na przemoc należy reagować. Gdy doświadczasz przemocy lub jesteś jej świadkiem, możesz skorzystać z infolinii 800 12 00 02, która jest czynna przez całą dobę. Pod tym numerem telefonu można uzyskać informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uruchomiła także w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia” konsultacje z wykorzystaniem komunikatora SKYPE.

W każdy poniedziałek w godz. 13.00-15.00 członkowie rodzin z problemem przemocy i problemem alkoholowym mogą skonsultować się ze specjalistą przez SKYPE’A (pogotowie.niebieska.linia).

Dodatkowo organizowane są  telefoniczne dyżury prawników: 22 666 28 50 w poniedziałki i wtorki w godz. 17.00–21.00, 800 12 00 02  w środy w godz. 18.00 – 22.00
Prawnicy udzielają informacji na temat przepisów prawa i procedur związanych z zapobieganiem stosowania przemocy w rodzinie.

Poradę można uzyskać również drogą e – mailową pod adresem: niebieskalinia@niebieskalinia.info

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.niebieskalinia.org

W razie jakichkolwiek problemów i pytań pozostaję do waszej dyspozycji.

Pozdrawiam- Bożena Kusiuk