Uncategorized

zajęcia z wychowawcą 1 B4

1.06.2020 r.

Temat: Mój stosunek do nauki. Sprawy wychowawcze.

Dzień dobry,

Na początek zastanów się : Czy lubisz się uczyć? Kiedy się uczysz? Ile czasu dziennie zajmuje Ci nauka (średnio)? Czy uczysz się systematycznie? Czy napotkałeś kiedykolwiek problemy podczas uczenia się?

Do uczenia się potrzebna jest odpowiednia motywacja.

motywacja – to pewna celowość w działaniu, pobudzenie do działania

Gdy mamy motywację do czegoś, to ona nas pociąga do działania, a w innym przypadku, gdy nie mamy motywacji, nic nie robimy.

Zastanów się, jakie są powody, dla których się uczysz (Uczę się , bo…).

Motywacja może być wewnętrzna lub zewnętrzna:

Motywacja  wewnętrzna pobudza do działania, które ma wartość samo w sobie. Jej przykładem jest zainteresowanie lub zamiłowanie do czegoś.

Motywacja zewnętrzna stwarza zachętę do działania, które jest w jakiś sposób nagradzane lub pozwala uniknąć kary.

Przeplatanie się tych dwóch rodzajów motywacji jest częste. Motywacja zewnętrzna na wstępie nauki jest z reguły jedyna, ale nie wystarcza na długo. By uczenie przynosiło radość musi wystąpić motywacja wewnętrzna.

Proponuję Ci obejrzenie krótkiej prezentacji „Motywacja do działania – jak motywować siebie i innych”

Na zakończenie lekcji  rozwiąż test: „Czy umiesz się uczyć?” arkusz testu –ZAŁĄCZNIK NR 1

Przypominam, że w tym tygodniu istnieje możliwość konsultacji z nauczycielami w szkole- harmonogram dostaliście w mojej wiadomości na e-dzienniku, postarajcie się poprawić oceny- na ile to możliwe. Możecie również zwrócić książki wypożyczone z biblioteki i wypożyczyć nowe. Kontynuujemy również nauczanie zdalne.

Pozdrawiam- Bożena Kusiuk