1B4 (Tech)UncategorizedZdalne Lekcje

zajęcia z wychowawcą 1 B4

4.05.2020 r.

Temat: 229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Drodzy Wychowankowie,

W dniu wczorajszym obchodziliśmy bardzo ważne święto narodowe. 229 lat temu, Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii, jako Konstytucja 3 maja.

Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki w maju 1791 roku i była to pierwsza w Europie a druga na świecie (po amerykańskiej) uchwalona konstytucja.

Dzień ten został uznany świętem już 5 maja 1971 roku. Ponownie, po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, 3 maja został uznany za święto państwowe na mocy uchwały Sejmu z dnia 29 kwietnia 1919 roku. Od 1946 roku świętowanie tego dnia było zakazane przez władze aż do roku 1990 kiedy to -6 kwietnia- Sejm ponownie przywrócił to święto.

Postanowienia Konstytucji 3 maja:

  1. Zmieniała ustrój polityczny Polski, usprawniając system władzy. Rzeczpospolita stawała się monarchią konstytucyjną.
  2. Zlikwidowała anachroniczną zasadę wolnej elekcji.
  3. Wprowadziła dziedziczność tronu i zasadę większościowego podejmowania decyzji.
  4. Zniosła liberum veto. Likwidowała podziały między Polską a Wielkim Księstwem Litewskim.
  5. Powołała instytucję stałego rządu o nazwie Straż Praw, w skład, którego wchodziło pięciu ministrów, marszałek sejmu, prymas i król.
  6. Zagwarantowała tolerancję religijną, podkreślając, że religia katolicka zajmuje pozycję wyznania panującego.
  7. Wzięła chłopów pod opiekę prawa, gwarantując im umowy z dziedzicem o wymiar pańszczyzny.
  8. W dołączonym później prawie o sejmikach pozbawiała praw wyborczych tzw. gołotę, czyli szlachtę nieposesjonatów (nieposiadającą majątków), wprowadzając cenzus majątkowy.

Jan Matejko, Konstytucja 3 maja

Na dzisiejszych zajęciach proponuję wspólne obejrzenie ciekawej  animacji – Jan Matejko „Konstytucja 3 maja 1791 roku” https://www.youtube.com/watch?v=_EjUJZPd2tk

Dziękuję za uwagę.

Pozdrawiam- Bożena Kusiuk