Uncategorized

Zajęcia praktyczne – technologia gastronomiczna I PT gr.2

Dzień dobry

25.06.2020 r.

Temat zajęć: Sporządzanie potraw z jaj wykorzystując  właściwości  spulchniające i emulgujące jaj

Cel zajęć: nabycie umiejętności sporządzania potraw z jaj wykorzystując właściwości spulchniające i  emulgujące jaj

Zagadnienia do zapisania w zeszycie:

  1. Właściwości spulchniające jaj
  2. Właściwości emulgujące jaj
  3. Wykorzystanie właściwości spulchniających i emulgujących w produkcji potraw

Treści  do zajęć znajdują się w prezentacjach:

Strukturotwórcze właściwości jaj 1

własciwości emulgujące jaj 1

Proszę obejrzeć  filmy:

 

 

Proszę zapoznać się z recepturami potraw i wykonać dowolną potrawę z jaj

Pozdrawiam T. Szymoniuk