3MTP (Tech)Zdalne Lekcje

Zajęcia praktyczne – prowadzenie przetwórstwa spożywczego 3MTP

Dzień dobry

31.03.2020 r.

Temat zajęć: Dobór maszyn i urządzeń do prowadzenia wybranych procesów technologicznych w przemyśle zbożowo-młynarskim

Czas realizacji: 2 godziny

Zagadnienia do zapisania w zeszycie:

  1. Zakres produkcji przemysłu zbożowo-młynarskiego
  2. Główne kierunki użytkowania ziarna zbóż
  3. Technologia  produkcji mąki i kasz
  4. Urządzenia stosowane w produkcji mąki i kasz
  5. Ocena jakościowa mąki

Materiał nauczania zawarty jest w prezentacji.

PRZEMYSŁ ZBOŻOWY

W oparciu o podany materiał proszę o rozwiązanie testu.

PRZEMYSŁ ZBOŻOWY TEST

Odpowiedzi do testu albo rozwiązany test proszę przesłać na adres dorotagajowy@wp.pl

Pozdrawiam

Dorota Gajowy