Uncategorized

Zajęcia praktyczne – prowadzenie przetwórstwa spożywczego 3MTP

29.05.2020 r.

Temat: Analiza krytycznych punktów kontroli i zagrożeń

Celem zajęć jest jest poznanie zasad ustalania krytycznych punktów kontroli i zagrożeń w produkcji żywności.

Czas realizacji: 3 godziny

Z poprzednich zajęć już wiecie, że system zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, jakim jest HACCP, jest systemem obowiązkowym w naszym kraju. Musi być wdrażany i dokumentowany wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z produkcją żywności. Działania w obrębie systemu dotyczą różnych etapów: produkcję żywności, przetwórstwo, pakowanie, transport, dystrybucję. W związku z tym system HACCP obowiązuje w zakładach produkcyjnych, sklepach, hurtowniach, restauracjach.  W każdym z tych miejsc należy zadbać o jakość produktu i jego bezpieczeństwo zdrowotne.

Zagrożenia mogą pojawić się na wszystkich etapach łańcucha rolno-spożywczego: od produkcji surowców do spożycia produktu przez końcowego konsumenta.
Analiza zagrożeń musi być przeprowadzona dla każdego produktu, dla każdego procesu i za każdym razem, kiedy zmienia się surowce lub recepturę w tym samym procesie.

KPK – –w celu opanowania zagrożeń ustala się Krytyczne Punkty Kontroli
Krytyczny Punkt Kontroli to miejsce /etap, proces lub operacja jednostkowa/, w którym należy podjąć środki zapobiegawcze lub kontrolne w celu zapobieżenia lub wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa żywności lub zredukowania go do akceptowalnego poziomu.

Materiał nauczania przesyłam w prezentacji. Przeanalizujcie slajdy 20 – 29.

system_haccp

W razie pytań jestem pod adresem dorotagajowy@wp.pl

Dorota Gajowy