Uncategorized

Zajęcia praktyczne – prowadzenie przetwórstwa spożywczego 3MTP

18.05.2020 r.

Temat: Dobór maszyn i urządzeń do prowadzenia wybranych procesów technologicznych w przemyśle cukrowniczym

Celem zajęć jest zapoznanie się z procesem produkcji cukru oraz wyposażeniem technicznym cukrowni.

Czas realizacji: 3 godziny

Zagadnienia do tematu:

  1. Surowce w przemyśle cukrowniczym
  2. Skład chemiczny buraka cukrowego
  3. Etapy produkcji cukru
  4. Produkty uboczne przemysłu cukrowego
  5. Wyposażenie techniczne cukrowni
  6. Rodzaje cukru
  7. Warunki przechowywania cukru

Na początek proszę o obejrzenie filmu ilustrującego pracę cukrowni i proces produkcji cukru.

Następnie proszę zapoznać się z materiałami zamieszczonymi w prezentacji.

PRZEMYSŁ CUKROWNICZY

Uzupełnieniem prezentacji są materiały zamieszczone w załączniku.

Przetwarzanie buraków cukrowych

Po przeanalizowaniu materiałów możecie przystąpić do rozwiązania testu.

TEST CUKROWNICTWO

Na odpowiedzi czekam pod adresem dorotagajowy@wp.pl

Dorota Gajowy