Uncategorized

Zajęcia praktyczne prowadzenie przetwórstwa spożywczego 3MTP

20.04.2020 r.

Temat zajęć: Dobór maszyn i urządzeń do prowadzenia wybranych procesów technologicznych w przemyśle mięsnym

Czas realizacji: 3 godziny

Celem zajęć jest zapoznanie się produkcją przetworów mięsnych oraz wyposażeniem technicznym zakładu.

Zagadnienia do tematu:

  1. Technologia uboju zwierząt rzeźnych
  2. Klasyfikacja tusz
  3. Grupy asortymentowe przetworów mięsnych
  4. Produkcja kiełbas, wędzonek, konserw
  5. Wyposażenie techniczne masarni

Mięso i jego przetwory towarzyszą człowiekowi od zawsze. Sposób pozyskiwania mięsa, jego przerobu oraz poziom i struktura spożycia ulegają zmianom pod wpływem warunków ekonomicznych, technologicznych i społecznych. Współcześnie mięso pozyskuje się z uboju zwierząt rzeźnych chowanych w gospodarstwach rolnych tworzących bazę surowcową przemysłu mięsnego.

Zdjęcie numer 1 - galeria: Wybrane zagadnienia produkcji i przetwórstwa mięsa w polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku

Głównym surowcem w przemyśle mięsnym jest trzoda chlewna. Polska jest trzecim krajem w Europie (po Niemczech i Hiszpanii) pod względem liczby chowanej trzody chlewnej. Chów tego gatunku zwierząt w gospodarstwach rolnych przechodzi dużą ewolucję; od produkcji małych partii żywca do wzrostu skali produkcji i sprzedaży coraz większych wyrównanych jakościowo partii zwierząt.

Przemysł mięsny to wyodrębniona branża przemysłu spożywczego przetwarzająca surowce mięsne. Przedmiotem jego działalności jest przemysłowy ubój zwierząt rzeźnych (trzody chlewnej, bydła, owiec, kóz, koni, zwierząt jeleniowatych), obróbka ubocznych produktów uboju, rozbiór tusz na elementy i wykrawanie na mięso drobne oraz produkcja przetworów mięsnych.

Sposób uboju zwierząt i pozyskiwanie surowca mięsnego znajdziecie w przesłanych materiałach.

PRZEMYSŁ MIĘSNY

Informacje dotyczące wyposażenia technicznego masarni znajdziecie w rozdziale 3 podręcznika pod podanym adresem.

http://epodreczniki-wedliniarz.blogspot.com/2016/11/4-stosowanie-maszyn-i-urzadzen-w.html

W ramach podsumowania proszę o rozwiązanie testu i odesłanie na adres dorotagajowy@wp.pl

TEST PRZEMYSŁ MIĘSNY

Dorota Gajowy