3MTP (Tech)Zdalne Lekcje

Zajęcia praktyczne prowadzenie przetwórstwa spożywczego 3 MTP

24.04.2020 r.

Temat zajęć: Dobór maszyn i urządzeń do prowadzenia wybranych procesów technologicznych w przemyśle jajczarskim

Czas realizacji: 3 godziny

Celem zajęć jest poznanie zakresu produkcji przemysłu jajczarskiego oraz sposobu wytwarzania wybranych produktów jajczarskich.

Na początek proszę przypomnieć wiadomości dotyczące budowy jaj, składu chemicznego oraz klasyfikacji i znakowania jaj.

Zagadnienia :

  1. Rynek jaj w Polsce
  2. przetwory z jaj
  3. Produkcja przetworów mrożonych i suszonych
  4. Substytuty jaj
  5. Maszyny i urządzenia w przemyśle jajczarskim
Produkcja jajczarska jest jednym z kierunków produkcyjnych branży drobiarskiej, obok kierunku
mięsnego. Dzieli się ona na produkcję jaj w celach reprodukcyjnych i hodowlanych oraz na produkcję jaj
konsumpcyjnych. Przedmiotem obrotu handlowego jajami konsumpcyjnymi w Polsce są jaja kurze
oraz w niewielkich ilościach przepiórcze i od niedawna strusie.
Podstawowymi podmiotami działającymi na rynku jajczarskim są fermy i zakłady wylęgowe szczebla
reprodukcyjnego, fermy i zakłady wylęgowe piskląt towarowych, fermy produkcji jaj konsumpcyjnych,
przetwórnie jaj i podmioty obrotu towarowego krajowego i zagranicznego.
W Polsce przetwórstwo jaj ma jeszcze niewielkie znaczenie dla zagospodarowania produkcji jaj. Tylko ok.
10−15% wyprodukowanych jaj kierowanych jest do zakładów przetwórczych, podczas gdy w Unii Euro−
pejskiej ok. 40%.
Polski przemysł przetwórstwa jaj wytwarza wyroby jajeczne płynne oraz suszone. Podstawowym
asortymentem są: pasteryzowana masa jajowa mrożona oraz proszek jajowy. Ponadto wytwarzane są
takie wyroby jak: żółtko w proszku, białko w proszku wysokopieniste, albumina jaja kurzego.
Od kilku lat pojawiły się na polskim rynku produkty wytwarzane na bazie najnowszych technologii światowych, jak
lizozym białka jaja o działaniu bakteriostatycznym, zastępujący azotany stosowane w przetwórstwie
mleka. Nowoczesne produkty przetwórstwa jaj wytwarza się dzięki technologii izolowania poszczególnych frakcji treści jaja, charakteryzujących się wysoką aktywnością biologiczną. Wyroby przemysłu jajczarskiego znajdują zastosowanie głównie w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, paszowym i wielu dziedzinach przemysłu spożywczego.
Materiał do zajęć znajdziecie w prezentacji.
Proponuję również obejrzenie filmu dotyczącego przetwórstwa jaj.
https://www.youtube.com/watch?v=xSvxfXidvuY
Po zapoznaniu się z materiałami, na podsumowanie zajęć proponuję rozwiązanie testu.
Na pytania dotyczące tematu zajęć czekam pod adresem dorotagajowy@wp.pl
Dorota Gajowy