Uncategorized

Zajęcia praktyczne – prowadzenie przetwórstwa spożywczego 3 MTP

25.05.2020 r.

Temat: Stosowanie systemu HACCP w przetwórstwie żywności.

Celem zajęć jest poznanie idei i założeń systemu HACCP.

Czas realizacji 3 godziny.

Zagadnienia do tematu:

 1. Podstawy prawne funkcjonowania systemu HACCP
 2. Definicja i cele systemu HACCP
 3. Zagrożenia związane z żywnością
 4. Stosowanie systemu HACCP

W  branży  spożywczej  funkcjonuje  szereg  zasad i  systemów,  z  których  najważniejsze  to:

 • Zasady   GMP  –   Dobra  Praktyka  Produkcyjna
 • Zasady   GHP        –   Dobra  Praktyka  Higieniczna
 • System  HACCP     –    Analiza  Zagrożeń  i  Krytyczny  Punkt  Kontroli
 • Rodzina   Norm   ISO 9000 : 2000    (ISO  9001 : 2000;   ISO 14000) PN-EN-ISO 9000:2001
 • ISO 22000          –     System  zarządzania bezpieczeństwem  żywności
 • TQM                            –    Kompleksowe  Zarządzanie  Jakością

Klienci oczekują bezpiecznego produktu, a temu służą GMP/GHP i HACCP.

Po zapewnieniu bezpieczeństwa produktu można przystąpić do wprowadzenia  standardów,  np.  ISO 22000:2006 „System zarządzania bezpieczeństwem żywności”,   ISO 9001:2008  (usprawnienie organizacji). Ostatnim  ogniwem  jest  TQM.

Zasady i systemy zapewniania jakości w produkcji  i obrocie żywności należy wprowadzać według  określonej  kolejności:

 

GMP - Dobra Praktyka Higieniczna GHP - Dobra Praktyka Produkcyjna

Dobra Praktyka Higieniczna  (Good Hygienic Practice GHP)  –

„działania,  które  muszą być podjęte, i warunki higieniczne,  które muszą  być spełniane i  kontrolowane na  wszystkich  etapach produkcji lub  obrotu,  aby  zapewnić bezpieczeństwo  żywności”.

Dobra Praktyka Higieniczna –  obejmująca wszystkie etapy produkcji oraz obrotu i jest warunkiem niezbędnym do uzyskania   wyrobu o odpowiedniej jakości zdrowotnej   i  poziomie  bezpieczeństwa  dla  konsumenta. Podstawową  zasadą  GHP   jest   eliminacja   lub ograniczenie   podstawowych   zagrożeń   mogących  mieć  wpływ  w   procesie  produkcji lub  po  nim. Kontrolowanie (monitorowanie) sprowadza się do obowiązku prowadzenia rozlicznych rejestrów. Higiena  żywności  oznacza działania w celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  jakości  zdrowotnej  żywności,  które  należy  podejmować  w  całym  łańcuchu  żywnościowym,  czyli  „od  pola  producenta do  stołu konsumenta”,  obejmującym:

 1. wytwarzanie   surowców (GAP),
 2. przygotowanie,  przetwarzanie,  produkcję,
 3. pakowanie,  magazynowanie,  transport,
 4. dystrybucję, sprzedaż i dostarczanie do klienta.

HACCP/GHP/GMP I ISO - PORADY: Dobre Praktyki - część 2 Dobra ...

Dobra Praktyka Produkcyjna (Good Manufacturing Practice – GMP) – „działania, które muszą być podjęte,
i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywały się w sposób zapewniający bezpieczeństwo żywności, zgodnie z jej przeznaczeniem”.

Dobra Praktyka Produkcyjna (obejmująca podstawowe elementy działalności zakładu)  jest warunkiem niezbędnym do uzyskania wyrobu o odpowiedniej jakości zdrowotnej,  zgodnie z  przeznaczeniem.

System  Analizy  Zagrożeń i  Krytyczny  Punkt Kontroli  (Hazard  Analysis  and  Critical  Control Point), zwany  dalej  „systemem HACCP” to  postępowanie  mające  na  celu  zapewnienie bezpieczeństwa   żywności   poprzez:

 • identyfikację   i   oszacowanie   skali   zagrożeń  z  punktu  widzenia  wymagań  zdrowotnych  żywności  oraz
 • ocenę ryzyka   wystąpienia   zagrożeń   podczas przebiegu   wszystkich   etapów   produkcji i   obrotu   żywnością.

System  ten  ma  również  na  celu:

 • określenie metod   eliminacji  lub   ograniczania   zagrożeń
 • ustalenie   działań   naprawczych

Materiał nauczania zamieszczam w prezentacji.

system_haccp

Proszę o zapoznanie się z materiałem i przeanalizowanie treści zgodnie z punktami, które podałam na początku.

Dorota Gajowy