Uncategorized

Zajęcia praktyczne: prowadzenie produkcji roślinnej kl.2FTP

06.04.2020r. Temat: Planowanie metod ochrony roślin. Integrowana ochrona roślin. 

liczba godz. 5

 1. Metody ochrony roślin   Ochrona roślin. Metody ochrony.
 2. Integrowana ochrona roślin. Integrowana ochrona.   INTEGROWANE ZWALCZANIE CHWASTÓW
 3. Skuteczne i bezpieczne stosownie środków ochrony roślin;  http://www.inhort.pl/files/program_wieloletni/wykaz_publikacji/obszar1/1.3_2014_TSW.pdf

  Metody ochrony roślin. Integrowana ochrona: https://www.trafoon.org/sites/trafoon.org/files/download/890/boguchwala_maria_rogowska_201604.pdf

  Metodyki integrowanej ochrony roślin:   https://www.gov.pl/web/rolnictwo/metodyki-integrowanej-ochrony-roslin

  Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym: https://www.youtube.com/watch?v=ZtHLD5GXC-w

  PIORIN: bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin:  https://www.ogrodinfo.pl/ochrona-roslin/piorin-bezpieczne-stosowanie-srodkow-ochrony-roslin/

 4. Zapozajemy się z prezentacjami. Jeżeli to możliwe wychodzimy w pole i dokonujemy lustracji pola. Rozpoznajemy choroby, szkodniki, chwasty w uprawach ozimych i proponujemy metody zapobiegania i zwalczania zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin.
 5. Rozwiązujemy test  TEST ochrona Informacje i rozwiązany test proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

  Pozdrawiam

  Maria Korpysz