Uncategorized

Zajęcia praktyczne: Prowadzenie produkcji roślinnej kl.2CB

03.04.2020r. Temat: Wykonywanie wysiewu nawozów mineralnych.
ilość godzin 6

Zapoznajemy się z prezentacją  Nawożenie

Zasady nawożenia nawozami w Polsce http://pwsz.chelm.pl/uczelnia/INR/prezentacje/Bezpieczne%20dla%20%C5%9Brodowiska%20techniki%20aplikacji%20nawoz%C3%B3w.pdf

Przegląd nawozów mineralnych

https://inagri.com.pl/content/71-przeglad-nawozow

Jak wybrać odpowiednie nawozy mineralne?   https://agronews.com.pl/artykul/jak-wybrac-odpowiednie-nawozy-mineralne/  

Czynniki efektywnego nawożenia  https://polifoska.pl/images/pliki/vademecum-nawozenia.pdf

Bezpieczne dla środowiska techniki aplikacji nawozów  http://pwsz.chelm.pl/uczelnia/INR/prezentacje/Bezpieczne%20dla%20%C5%9Brodowiska%20techniki%20aplikacji%20nawoz%C3%B3w.pdf

Jeżeli możliwe sami lub pomagając rodzicom wykonujemy wysiew nawozów. Dokumentujemy robiąc zdjęcia lub film.

Rozwiązujemy test  TEST  

Rozwiązany test i informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Pozdrawiam

Maria Korpysz