Uncategorized

Zajęcia praktyczne – prowadzenie produkcji rolniczej Kl. III CB

Temat: Obliczanie przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

 

  1. Pojęcie przychodów (P).
  2. Rodzaje przychodów.

 

Ad.1.

Przychód to pieniądze otrzymane ze sprzedaży wyrobów gotowych, towarów handlowych, usług i składników majątku (utarg, zarobek).

 

Ad.2. Wyróżnia się przychody:

  1. ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług
  2. z posiadanych pieniędzy np. odsetki od lokaty w banku
  3. inne źródła np. ze sprzedaży majątku (tj. samochodu, maszyny), otrzymane darowizny, zyski nadzwyczajne

 

Przykład

W przedsiębiorstwie w danym miesiącu dokonano następujących transakcji sprzedaży:

Towar A 6 zł – 1 000 sztuk

Towar B 7 zł – 1 500 sztuk

Towar C 9 zł – 2 000 sztuk

Łączne przychody ze sprzedaży wynoszą:

(6 zł x1 000)+(7 zł x 1 500) + (9 zł x 2 000) = 6 000 zł+10 500 zł + 18 000zł = 34 500 zł

Osiągnięto następujące inne przychody:

– pozostałe przychody operacyjne 1 000 zł

– przychody finansowe 2 500 zł

– zyski nadzwyczajne 500 zł

Inne przychody wynoszą:

1 000 zł + 2 500 zł + 500 zł = 4 000 zł

Przychody (P) = przychody ze sprzedaży + inne przychody

P = 34 500 zł + 4 000 zł = 38 500 zł

W danym miesiącu przedsiębiorstwo osiągnięto przychód 38 500 zł.

Proszę wypełnić Karta pracy 3 przychody

Efekty pracy proszę przesłać na adres e-mail zdolnenauczanie10@wp.pl wpisując w tytule wiadomość KP3 imię i nazwisko oraz klasę. Termin przesyłania prac 25.05.2020 r.

W razie pytań proszę o kontakt poprzez dziennik elektroniczny.

Pozdrawiam
Lisiecka Anna