2FTP (Tech)Zdalne Lekcje

Zajęcia praktyczne – prowadzenie produkcji rolniczej Kl. II FTP

Temat: Planowanie i podejmowanie działań marketingowych- produkt jako narzędzie marketingu.

 

Na dzisiejszych zajęciach kontynuujemy zagadnienia związane z marketingiem. Dzisiaj zajmiemy się pierwszym elementem marketingu – produktem.

Omówimy:

 

 1. Pojecie produktu.
 2. Poziomy marketingowe produktu.
 3. Klasyfikacja produktów.
 4. Cykl życia produktu.

 

Jak pamiętacie z ostatnich zajęć marketing jest to grupa elementów znajdujących się pod kontrolą przedsiębiorstwa, za pomocą których przedsiębiorstwo może oddziaływać na rynek docelowy.

 

Produkt Cena Promocja Dystrybucja
Ø      Cechy produktu

Ø      Marka

Ø      Gwarancja

Ø      Opakowanie

Ø      Obsługa

Ø      Cena podstawowa

Ø      Rabaty

Ø      Upusty

Ø      Warunki kredytowe

Ø      Strategie cenowe

Ø      Terminy płatności

Ø      Reklama

Ø      Sprzedaż osobista

Ø      Promocja sprzedaży

Ø      Public relations

Ø      Kanału dystrybucji

Ø      Zasięg

Ø      Dostępność produktów

Ø      Poziom zapasów

Ø      Logistyka

 

Ad. 1

Produkt w marketingu – to oferowane nabywcom do sprzedaży dobra materialne, usługi czy pomysły (np.; patenty, programy komputerowe), które zaspakajają określone potrzeby.

 

Ad. 2

W strukturze produktu wyróżnia się trzy poziomy marketingowe:

 1. produkt podstawowy (rdzeń produktu) – to podstawowa korzyść, która powoduje, iż produkt jest kupowany przez nabywców np. przy zakupie produktów żywnościowych rdzeniem produktu jest zaspokojenie głodu.   Czysty rdzeń produktu nie jest kupowany na rynku.
 2. produkt rzeczywisty – to produkt oferowany i kupowany na rynku, taką formę spotykamy w sklepach. Produkt rzeczywisty obejmuje produkt podstawowy oraz cechy dodatkowe np.; markę, opakowanie, jakość, kolor, smak itp.
 3. Produkt poszerzony – obejmuje produkt rzeczywisty i jest wzbogacony o dodatkowe korzyści np. bezpłatna dostawa do domu, montaż, zakup na raty itp.

Schemat Poziomy marketingowe produktu

Ad. 3

Klasyfikacja produktów

 • I SPOSÓB WYKORZYSTANIA PRODUKTU PRZEZ NABYWCĘ:
  • produkty konsumpcyjne – są one wykorzystywane przez ostatecznego nabywcę do osobistego użytku np; chleb, lodówka, komputer.
  • produkty przemysłowe (zaopatrzeniowe) – są one wykorzystywane przez nabywcę do produkcji innych produktów np; maszyna produkcyjna, lodówka w zakładzie gastronomicznym, komputer w biurze.

 

Ten sam produkt może być zaliczony albo do produktów konsumpcyjnych, albo do produktów przemysłowych – w zależności od tego, kto dokonuje zakupu produktu.

 • II SPOSOBU UJAWNIANIA SIĘ KORZYŚCI ZWIĄZANYCH Z ICH UŻYTKOWANIEM:
  • produkty trwałe – są to dobra materialne, których używa się przez dłuższy czas np.; lodówka, telewizor, samochód
  • produkty nietrwałe – są to dobra materialne używane do bieżącej konsumpcji np.; chleb, mydło, woda mineralna
  • usługi – są to czynności wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje w celu zaspokojenia potrzeb innych ludzi np.; usługi fryzjerskie, lekarskie, kosmetyczne, remontowe, edukacyjne

 

Podział produktów konsumpcyjnych

 • CZĘSTOTLIWOŚĆ DOKONYWANIA ZAKUPÓW I OCZEKIWANIA KONSUMENTÓW DOTYCZĄCE WARUNKÓW ZAKUPÓW:
  • Produkty powszechnego i wygodnego zakupu – to produkty kupowane często i rutynowo, bez większego zastanowienia, zaliczamy do nich:
   • Produkty podstawowe, do których należą często kupowane produkty spożywcze (pieczywo, nabiał, owoce, warzywa, herbat, kawa) czy bilety komunikacji miejskiej
   • Produkty nabywane pod wpływem impulsu np.; cukierki, guma do żucia, batony, gazety
   • Produkty nagłej potrzeby kupowane w przypadku wystąpienia rzadkich sytuacji np.; środki opatrunkowe
  • Produkty wybieralne są to produkty, które nabywca kupuje po zastanowieniu np.; meble, zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego, maszyny rolnicze, telefony komórkowe
  • Produkty epizodycznego zakupu to produkty rzadko kupowane na szczególne okazje np.; suknia ślubna, strój na komunię

 

Ad. 4

Cykl życia produktu – to czas w którym produkt pozostaje na rynku. Okres ten rozpoczyna się w momencie wprowadzenia produktu na rynek, a kończy wtedy gdy nie znajduje on już nabywców.

 

Fazy cyklu życia produktu: (przed jest faza rozwoju)

 1. wprowadzenie
 2. wzrost
 3. nasycenie
 4. spadek

Przed wprowadzeniem produktu na rynek występuje faza poprzedzająca nazywana f. rozwoju.

 1. rozwoju – rozpoczyna się od powstania koncepcji produktu, podejmowane są tu prace projektowe, planistyczne i przygotowawcze do produkcji. W tym okresie ponoszone są koszty, a nie ma jeszcze przychodów. Faza ta kończy się wprowadzeniem produktu na rynek czyli „narodzinami”
 2. wprowadzenia – w tej fazie podejmowane są działania w zakresie informowania klientów o pojawiającym się na rynku produkcie. Oznacza to duże wydatki na reklamę, co przy niskiej sprzedaży powoduje minimalny zysk, a niekiedy i stratę. Popyt wzrasta w tej fazie bardzo powoli, a wzrost ten zależy od działań promocyjnych.
 3. wzrostu – w tej fazie następuje najszybszy wzrost sprzedaży, który powoduje, że koszty jednostkowe maleją, a zysk wzrasta. W tej fazie przedsiębiorstwa koncentrują się na dystrybucji produktu, często obniżają cenę.
 4. nasycenia (dojrzałości) – sprzedaż w tej fazie rośnie nadal, ale wolniej, gdyż klienci są już nasyceni produktem, lub też pojawia się produkt konkurencyjny. W tej fazie produkt powinien być udoskonalany aby klienci nadal go kupowali.
 5. spadku (schyłku) – w tej fazie następuje spadek sprzedaży, produkcji i zysku, rosną zaś koszty jednostkowe. Przestaje oddziaływać reklama, skuteczne może być w tej fazie obniżenie ceny.

Wykres Cykl życia produktu

Praca domowa

Wykonaj ćwiczenie KP 2 produkt

Efekty pracy proszę przesłać na adres e-mail zdolnenauczanie10@wp.pl wpisując w tytule wiadomość KP2 imię i nazwisko oraz klasę (to ważne ze względu na organizację mojej pracy i sprawność oceniania)
Termin przesyłania prac 04.05.2020

W razie pytań lub wątpliwości jestem do waszej dyspozycji.

Lisiecka Anna