Uncategorized

Zajęcia praktyczne – prowadzenie produkcji rolniczej Kl. II FTP

Temat: Planowanie i podejmowanie działań marketingowych- cena jako narzędzie marketingu.

Na dzisiejszych zajęciach kontynuujemy zagadnienia związane z marketingiem. Dzisiaj zajmiemy się drugim elementem marketingu – ceną.

Omówimy:

 1. Definicję ceny.
 2. Klasyfikację cen.
 3. Czynniki kształtujące cenę.
 4. Metody ustalania ceny.
 5. Upusty cenowe.
 6. Rabaty cenowe.

 

Ad. 1 Cena – to wartość towaru wyrażona pieniądzu.

 

Ad. 2

 1. Z punktu widzenia przepisów o podatku VAT wyróżniamy:

a)  cenę brutto – cena z podatkiem VAT

b) cenę netto – cena bez podatku VAT

2. Zgodnie z kryterium szczebla obrotu produktu występują:

a) cena skupu – ustalana dla produktów pochodzących z rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa

b) cena zbytu – cena, po której producent sprzedaje swoje produkty

c) cena hurtowa – cena zbytu powiększona o marżę hurtową

d) cena detaliczna – cena zbytu powiększona o marżę hurtową i detaliczną. (to cena hurtowa powiększona o marżę detaliczną)

Marża – to różnica między ceną sprzedaży, a ceną zakupu.

 

Ad. 3 Na wysokość ceny wpływają następujące czynniki:

 • koszty wytworzenia;
 • ceny produktów konkurentów;
 • jakość produktu;
 • atrakcyjność produktu;
 • wielkość popytu na produkt

 

Ad. 4 Wyróżniamy trzy metody ustalania cen:

 • metoda kosztowa – cena ustalana jest na podstawie kosztów wytworzenia;
 • metoda popytowa – cena ustalana jest na podstawie zależności zachodzących między popytem a ceną (Im wyższa cena na dobro tym mniejszy popyt lub im cena niższa tym większy popyt)
 • metoda konkurencyjna – cena ustalana jest na podstawie obserwacji cen konkurencji.

Zazwyczaj do ustalania cen stosuje się łącznie wszystkie metody.

 

Ad. 5 Obniżki ceny mogą mieć postać:

 1. bonifikaty – jest to upust np.; w przypadku zakupu towarów poza sezonem.
 2. rabat – to zniżka procentowa od określonej ceny w zamian za duży zakup.
 3. skonto – procentowa obniżka ceny w przypadku zapłaty gotówką lub w terminie wcześniejszym, niż ustalono.

Ad. 6 Wyróżniamy następujące rabaty cenowe:

a) rabat ilościowy – czyli obniżenie ceny w związku z zakupem określonej przez sprzedawcę ilości

b) rabat sezonowy (czasowy) – jest to obniżenie ceny prze nabywców, którzy dokonują zakupu w określonym przez sprzedawcę czasie. Rabaty te stosowane są z reguły przy sprzedaży produktów, które wykazują sezonowe wahania sprzedaży.

c) rabat funkcjonalny (handlowy) – stosowany wobec pośredników handlowych (hurtowników, sprzedawców detalicznych) w zamian za wykonanie przez nich określonych czynności, np.: związanych z promocją czy dystrybucją produktu.

d) rabat związany z charakterystyką konsumenta – udzielany jest ze względu na pewne cechy nabywcy np.: wiek, wykształcenie, zawód, przynależność do określonej organizacji.

e) rabat przestrzenny – który polega na sprzedawaniu produktów po niższej cenie w określonym regionie.

 

Bardzo proszę zapoznać się z proponowanymi materiałami i zapisać jako formę notatki.

 

Lisiecka Anna