Uncategorized

Zajęcia praktyczne – prowadzenie produkcji rolniczej kl. 2CB

19.06.2020r. Temat: Obsługa maszyn do zbioru pasz na użytkach zielonych.

Celem zajęć jest poznanie zasad zbioru pasz na użytkach zielonych

Mechanizacja zbioru i konserwacji zielonek

Sposoby zbioru i konserwacji zielonek zależą od przeznaczenia zbieranych roślin. Zielonki

można zbierać na siano (ok. 50 %) (w sposób tradycyjny lub z dosuszaniem); na kiszonki lub

sianokiszonki, do bezpośredniego spożycia dla zwierząt lub z przeznaczeniem na susz.

Technologie zbioru przewidują koszenie roślin, suszenie lub rozdrabnianie, zbiór z pola i

transport do miejsca przeznaczenia, przechowywanie. Zbioru zielonek można dokonywać

różnymi metodami:

Jednoetapowo

-gdzie zwykle jedna maszyna wykonuje wszystkie niezbędne operacje do przeprowadzenia zbioru roślin. Takiego zbioru można dokonywać ścinaczem zielonek wozem paszowym który kosi, rozdrabnia, dokonuje załadunku, transportuje, dozuje do koryt w oborze

 

Zbiór wieloetapowy polega na wykonywaniu poszczególnych zabiegów w określonej kolejności z wykorzystaniem kilku maszyn wykonujących pojedyncze operacje:

zbiór siana: koszenie, kilkakrotne przetrząsanie, zgrabianie, zbieranie z pola,

transport, magazynowanie;

zbiór na sianokiszonkę: koszenie, przetrząsanie, zgrabianie, prasowanie, transport,

owijanie folią, magazynowanie.

 

Różnorodność uprawianych gatunków roślin o specyficznych własnościach i przyjęta

technologia zbioru wymagają zastosowania wielu specjalistycznych maszyn, urządzeń i

budowli. Mogą to być: kosiarki, przetrząsacze, zgrabiarki, sieczkarnie, prasy, zbieracze

pokosów, środki transportowe, owijarki folią, urządzenia dosuszające, suszarnie, silosy,

wiaty, stodoły. Niektóre maszyny wykonują kilka operacji jednocześnie, przyspieszając zbiór,

ale gdy wymaga tego technologia, poszczególne operacje muszą być wykonywane w

odpowiedniej kolejności i rozłożone w czasie.

Zapoznajcie się z prezentacją:

https://docplayer.pl/37689792-Mechanizacja-zbioru-i-konserwacji-zielonek.html

Racjonalne wykorzystanie użytków zielonych w gospodarstwie:

https://www.cdr.gov.pl/images/wydawnictwa/2010/2010-RACJONALNE-WYKORZYSTANIE-UZYTKOW-ZIELONYCH-W-GOSPODARSTWIE-EKOLOGICZNYM.pdf

Obejrzyjcie film:

 

 

ten temat był zaplanowany w kl.3 , jeżeli pracujecie w domu proszę zrobić zdjęcie, nagrać film w następnym roku szkolnym wykorzystamy wasze materiały na zajęciach.

Zdrowych i bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym.

Pozdrawiam

Maria Korpysz