Uncategorized

Zajęcia praktyczne – prowadzenie produkcji rolniczej kl.2CB

15.05.2020r. Temat: Wykonywanie wysiewu nawozów mineralnych.

Celem zajęć jest poznanie zasad nawożenia roślin uprawnych.

  1. Nawożenie rzepaku
  2. Nawożenie pszenicy ozimej
  3. Nawożenie kukurydzy
  4. Nawożenie buraków

Nawożenie rzepaku

W przypadku rzepaku wapnowanie (wapno węglanowe, dolomit, wapno magnezowe) wymagane jest z rocznym wyprzedzeniem, bezpośrednio po przedplonie. Zaleca się nawożenie dobrze przyswajalnymi formami P, K bezpośrednio pod orkę siewną. Najczęściej stosuje się nawóz wieloskładnikowy NPK: jesienią 100 – 150 kg, wczesną  wiosną – 300 kg przy założonym plonie 3,2 t/ha).

Nawożenie azotem

Jesienią rzepak nawozi się w proporcjach 40 – 60 kg N/ha. W razie potrzeby dodatkowo dolistnie stosuje się 10%-owy roztwór mocznika. Wiosną, wykorzystując dawkę 150 – 180 kg N/ha, należy użyć tylko około 50 – 70 kg/ha azotu przed lub w chwili ruszania wegetacji. Drugą część dawki (około 60 – 100 kg N/ha) w formie saletry amonowej lub amidowej można stosować w jednym lub dwóch terminach, od początku fazy pąkowania do rozluźniania się pąków w gronie. Rzepak jako roślina siarkolubna dobrze reaguje na wczesnowiosenne nawożenie siarką. Wskazane jest stosowanie wczesną wiosną nawozu zawierającego azot i siarkę.

W celu dostarczenia rzepakowi mikroelementów konieczne jest dokarmianie dolistne borem, który zawierają nawozy dolistne.

Nawożenie pod pszenicę

Jednym z elementów jesiennej agrotechniki zbóż, na który mamy bezpośredni wpływ, jest nawożenie pszenicy – makro i mikroelementowe.

Pszenica ozima na wytworzenie tony plonu głównego (ziarna) wraz z odpowiednim plonem ubocznym (słoma) pobiera przeciętnie 23 kg azotu (N), 10 kg fosforu (P2O5), 20 kg potasu (K2O), 5 kg magnezu (MgO) i 5 kg wapnia (CaO) . Oznacza to, że przy plonie 8 t/ha pszenica musi pobrać 184 kg N, 80 kg P2O5, 160 kg K2O, 40 kg MgO i 40 kg CaO. Większość tych składników trzeba dostarczyć roślinom w nawozach mineralnych.

Dawki siarki w uprawie zbóż zależą od jej zawartości w glebie i wynoszą od 25 kg S/ha przy średniej zawartości do 35 kg S/ha – przy bardzo niskiej. Jeśli zawartość tego makroelementu w glebie jest wysoka, a tym bardziej bardzo wysoka, nie ma potrzeby nawożenia siarką.

Pszenicę ozimą uprawia się na najlepszych glebach. Zboże to zaleca się uprawiać na glebach kompleksów pszennego bardzo dobrego i dobrego (klasa I do IIIb), żytniego bardzo dobrego (klasa IIIa i IIIb), pszennego górskiego i zbożowego górskiego oraz zbożowo-pastewnego mocnego. Na słabszych glebach, na przykład kompleksu żytniego dobrego (klasa IVa i IVb) należy zwrócić większą uwagę na dobór odmiany, a glebę utrzymywać w wysokiej kulturze.

Fosfor najlepiej jest zastosować w całości jesienią, na 10-14 dni przed siewem pszenicy, tak aby zapewnić roślinom dobry start.

Nieco odmiennie należy podejść do nawożenia pszenicy azotem. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że pszenica pobiera azot w okresie jesiennym w stosunkowo małych ilościach. Dlatego gleby znajdujące się w dobrej kulturze uprawy zwykle nie wymagają jesiennego nawożenia azotem.

Nawożenie pszenicy ozimej siarką

Jeżeli chcemy uzyskać wysoki plon ilościowy i jakościowy (białko) pszenicy ozimej, nie można zapomnieć o nawożeniu siarką S. Przyjmuje się, że dawka siarki pod rzepak powinna wynosić 30 do 50 kg S/ha.

Dobór nawozów

W przypadku uprawy w stanowisku po zbożach, kukurydzy lub rzepaku, których słoma została przyorana, należy dobierać nawozy, które mają węższy stosunek zawartości fosforu do potasu.

Terminy stosowania nawozów pod pszenicę

Nawozy pod pszenicę ozimą rozsiewa się najczęściej przed orką siewną, którą trzeba przeprowadzić na 2-3 tygodnie przed siewem.

Terminy nawożenia pszenicy ozimej azotem

  • 1 termin – z chwilą ruszania wiosennej wegetacji, czyli wczesną wiosną; od 30 kg N/ha, gdy zboże jest bardzo gęste, dobrze rozkrzewione i ma ciemnozielony kolor, do 60-80 kg N/ha na późno sianych. Jest to dawka startowa.
  • 2 termin – na początku strzelania w źdźbło (wyczuwalne pierwsze kolanko) – 40-60 kg N/ha azotu.
  • 3 termin – przed kłoszeniem, do fazy przed otwarciem pochwy liściowej,

Nawożenie kukurydzy

Kukurydza ma wysokie wymagania nawozowe: 150 – 200 kg N, 80 – 120 kg P2O5; 140 – 180 kg K2O/ha. Istotna jest dostępność wapnia i magnezu oraz mikroelementów. Wapnowanie stosujemy najpóźniej na 4 tygodnie przed nawożeniem. Siarkę i magnez najkorzystniej dostarczyć w formie kizerytu  lub siarczanu magnezu: jesienią 1/3 dawki, wiosną pozostałą część.

Nawożenie azotem

Na glebach żyznych można zastosować jednorazowo najpóźniej 7 dni przed siewem mocznik. Przedsiewnie należy raczej unikać wysokich dawek w formie amonowej, ponieważ w środowisku zasadowym forma amonowa przechodzi w amoniak, który zakłóca wschody kukurydzy.

Na glebach słabszych stosujemy dawki dzielone:

  • Przedsiewną: 50 – 70% całkowitej dawki.
  • Pogłówną: 30 – 50% dawki do momentu, gdy rośliny osiągną 30 – 40 cm wysokości, czyli 4 – 6 liści.

Mikroelementy w całości dostarczamy, stosując dwukrotnie nawozy dedykowane pod kukurydzę w fazach 4 – 6 liści i 8 – 10 liści. Zawierają one Zn, Mn, Se i B. Zaspokajamy w ten sposób całkowite zapotrzebowanie kukurydzy na mikroelementy, uwzględniając wymagane proporcje mikroskładniki

Nawożenie buraka cukrowego:

Burak wymaga podłoża o obojętnym odczynie: pH 6,5 – 7,0. Wapnowanie powinniśmy wykonać przed siewem przedplonu, lub po zbiorze przedplonu, przed podorywką, Jesienią zastosować nawozy P, K i orkę przykrywającą.

Burak ma tendencję do wzrostu wegetatywnego. W związku z tym istotna jest proporcja N:P:K =1,0:0,8: 1,2. Rozwiązaniem jest użycie nawozów wieloskładnikowych. Średnia dawka azotu na hektar to 180 kg N (gleby lekkie ) i 240N (gleby ciężkie).

Azot dostarczamy w dwóch dawkach: przedsiewnie i w fazie 5 – 6 liści. Magnez i siarkę podobnie lub przy okazji stosowania nawozów z grupy NPK oraz dedykowanych nawozów mikroelementowych.

Ze względu na duże zapotrzebowanie buraka na bor konieczne jest nawożenie dolistne. Pełnię mikroelementów dostarczamy z nawozami dedykowanymi zawierającymi komplet mikroelementów wraz z borem i sodem.

W początkowych fazach rozwoju zapotrzebowanie pokarmowe buraka jest niewielkie. Wzrasta ono krytycznie w fazie wzrostu korzenia spichrzowego i silnego rozwoju liści. Pobrane zostaje 75% całkowitej dawki N, P i K.

Kalendarz rolniczy 2020– kiedy siać i czym nawozić popularne rośliny? https://www.dr-green.pl/kalendarz-rolniczy

Zasady stosowania nawozów   https://nawozy.eu/wiedza/porady-ekspertow/nawozy/zasady-stosowania-nawozow.html

Zasady bhp podczas nawożenia http://archiwum.ciop.pl/22651.html

Bezpieczne dla środowiska techniki aplikacji nawozów  http://pwsz.chelm.pl/uczelnia/INR/prezentacje/Bezpieczne%20dla%20%C5%9Brodowiska%20techniki%20aplikacji%20nawoz%C3%B3w.pdf

 

Zasady nawożenia nawozami w Polsce

http://www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/oze/szkolenia%20oze/konferencja/biogaz%20-%20prezentacje%2017.10.2019/4.%20Zasady%20nawo%C5%BCenia%20nawozami%20w%20Polsce.pdf

 Precyzyjny wysiew nawozów

https://www.youtube.com/watch?v=Zpv4pn8FwrA

Wysiew nawozów  https://www.youtube.com/watch?v=1ZDl7DKMQW8

Zadanie do wykonania:

Uzupełnij w tabeli  termin stosowania nawozów mineralnych.

Należy uwzględnić podział dawki nawozów azotowych.

Karta pracy kl.2CB

 

Zapytania i informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Maria Korpysz