2CB (SB_I)Zdalne Lekcje

zajęcia praktyczne – prowadzenie produkcji rolniczej kl. 2CB

Temat: Planowanie działań marketingowych

1.Czym jest marketing?

Marketing to działania mające na celu wspieranie sprzedaży towarów i usług przez oddziaływanie na nabywcę. Takie podejście kładzie nacisk na takie postępowanie marketingowe, które ma na celu usatysfakcjonowanie klienta.

2.Marketing mix

Marketing-mix jest zestawem narzędzi wykorzystywanym w działaniach marketingowych przedsiębiorstwa. 

Marketing mix tworzą 4 elementy:

-produkt, czyli wszystkie towary i usługi, które przedsiębiorstwo oferuje na rynku,

-cena, czyli suma pieniędzy, którą płaci klient, aby nabyć określony produkt,

-dystrybucja, czyli wszystkie te działania przedsiębiorstwa, które sprawiają, że produkt jest dostępny na rynku i konsument może go nabyć,

-promocja, czyli wszystkie te działania przedsiębiorstwa, których celem jest informowanie o zaletach produktu i nakłanianie docelowych klientów do jego zakupu. Kompozycję promotion-mix tworzą: reklama, promocja sprzedaży, sprzedaż osobista, public relations, marketing bezpośredni.

3.Czym jest plan marketingowy?

Wypromowanie każdego produktu, marki czy przedsięwzięcia wymaga opracowania szczegółowego planu marketingowego.

Plan marketingowy to program działań marketingowych, które zamierza podjąć przedsiębiorstwo w wyznaczonym czasie, np. roku czy 5 lat. Plan marketingowy może dotyczyć całego asortymentu, jeśli jest to plan marketingowy nowej działalności gospodarczej, lub konkretnego produktu, jeśli jest opracowywany nowy produkt.

Plan marketingowy powstaje podczas pierwszego etapu marketingu strategicznego. Marketing strategiczny to proces opracowywania strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Strategią marketingową nazywamy natomiast określony program marketingowy, który umożliwi zdobycie wyznaczonego celu marketingowego, czyli rynku zbytu. Strategia marketingowa jest opracowywana w ramach planu marketingowego. Kolejny, drugi etap procesu marketingu strategicznego to wdrożenie opracowanego planu marketingowego. Trzeci etap polega na sprawdzeniu, w jakim stopniu i w jaki sposób zostały wykonane zaplanowane działania. W razie wykrycia niezgodności podejmowane są działania korygujące.

4.ZADANIE DO WYKONANIA: Wyobraź sobie, że otwierasz Hurtownię Maszyn Rolniczych i chcesz pozyskać klientów. W tym celu: (odpowiedz na poniższe pytania i zapisz je w punktach)

1)określ, kim mogą być Twoi klienci.

2)określ, jakich towarów oczekują Twoi potencjalni klienci.

3)ustal, jakie działania marketingowe podejmiesz, aby klienci przyszli właśnie do Ciebie, a nie do konkurencji.

Wykorzystaj notatkę i materiały w linku.

http://www.podrecznik.edugate.pl/6-planowanie-przedsiewziecia-i-analiza-rynku/6-9-plan-marketingowy/

Ćwiczenie proszę przesłać na adres  e- mail beata.klasa12@gmail.com   wpisując w tytule wiadomość Zajęcia praktyczne – ćwiczenia,  imię i nazwisko oraz klasę (to ważne ze względu na organizację mojej pracy i sprawność oceniania)
Termin przesyłania prac 08.05.2020 do piątku

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk