Uncategorized

Zajęcia praktyczne – prowadzenie produkcji rolniczej kl.1F4R i 1FTR

12.05.2020r. Temat: Przeprowadzanie oceny jakościowej materiału  sadzeniaków i przygotowanie materiału sadzeniakowego. Zabiegi agrotechniczne sadzenia.

Celem zajęć jest poznanie zasad sadzenia oraz przygotowanie materiału sadzeniakowego

 

Przygotowanie sadzeniaków do sadzenia.

Przebieranie i sortowanie ziemniaków

30-40 mm – bulwy małe

40-50 mm – bulwy średnie

50-55 mm – bulwy duże

 

Pobudzanie do kiełkowania

 rozpoczynamy na 2-3 tygodnie przed sadzeniem

 umieszczamy bulwy w pomieszczeniu o temp. 8-10oC, luzem lub w workach, pomieszczenie ciemne

 dobrze pobudzone sadzeniaki w zagłębieniach oczek mają białe kiełki długości 2-3 mm, które nie obłamują się w czasie sadzenia mechanicznego

 pobudzenie pozwala na

–  odrzucenie bulw niezdolnych do kiełkowania

–  przyspiesza wschody

– powoduje wzrost plonu o 2-4 t z 1 ha

 

Podkiełkowywanie ziemniaków

 odbywa się 4-5 tyg. przed sadzeniem.

 bulwy układamy w 2-3 warstwach, w ażurowych skrzynkach, w pomieszczeniu z dobrym oświetleniem (naturalnym lub sztucznym przez 10-12 godzin) o temp. 12 – 15 oC

 po kilku tyg. w oczkach pojawiają się kiełki grube o wysokości 1-2 cm owłosione i zabarwione

 zabieg podkiełkowywania sadzeniaków wpływa na

– znaczne przyspieszenie i wyrównanie wschodów

–  zwiększenie odporności na porażenie chorobami zwłaszcza rizoktoniozą

 zmniejszenie szkód spowodowanych przez zarazę ziemniaczaną

 kilkakrotnie większy plon, przyrost plonu o ok. 80% w

 

Termin sadzenia

 gdy gleba na głębokości 10 cm ogrzeje się do temperatury 6-8oC

 termin fenologiczny sadzenia gdy kwitnie mniszek lekarski, rozwijają się liście agrestu i pękają pąki brzozy (u nas ok. 15 kwietnia)

 dzięki wcześniejszemu podkiełkowywaniu bulw sadzeniaki można sadzić już przy temperaturze gleby około 5-6 oC na głębokości 10 cm, a przy temperaturze 3-4 oC, gdy zastosuje się okrywę w postaci folii lub włókniny.

 

Technika sadzenia

szerokość międzyrzędzi

62,5 cm, 67,5cm lub 75 cm.

 zależny od szerokości rozstawu kół w ciągniku

gęstość sadzenia

uzależniona jest od wielkości sadzeniaków

 bulwy małe 20-25 cm

 bulwy średnie 25-35 cm

 bulwy duże 30-40 cm

 

głębokość sadzenia (od podstawy sadzeniaka do powierzchni pola)

4-6 cm na glebach cięższych

6-8 cm na glebach lekkich

 

obsadza roślin (dla sadzeniaków średnich) – 50 tys. szt. na ha

ilość sadzeniaków – 2,5-3,5 t/ha

 

Technika i metody sadzenia

Sposób sadzenia zależy od rodzaju sadzonego materiału. W Polsce najczęściej sadzimy:

– bulwy ziemniaka,

– rozsadę (np. tytoniu, brukwi, kapusty),

– sadzonki nasienne (wysadki), czyli korzenie okopowych przeznaczonych do produkcji

nasion (np. burak, marchew),

– pędy podziemne (np. chmielu).

 

Technika sadzenia ziemniaków wiąże się z plonowaniem, pielęgnacją i zbiorem.

Zmechanizowanie zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych jest możliwe tylko wtedy, gdy

szerokość międzyrzędzi wynosi 1/2 rozstawu kół ciągnika, tj. 62,5cm. Gęstość sadzenia

(odległość między bulwami w rzędzie) zależy od:

– wielkości sadzeniaków (sadzeniaki małe, około 40g, sadzi się co 20cm w rzędzie,

średnie, około 70g, co 30–40cm w rzędzie, a duże, około 120g, co 40–50cm w rzędzie),

– żyzności gleby (im gleba żyźniejsza, tym powierzchnia pod jedną roślinę może być

mniejsza, a więc można gęściej sadzić),

– kierunku użytkowania (ziemniaki przeznaczone na reprodukcję i jadalne na wczesny

zbiór sadzi się gęściej niż ziemniaki przeznaczone na cele pastewne czy przemysłowe),

– parametrów technicznych maszyn.

 

Niezależnie od metody sadzenia, głębokość sadzenia nie może być większa niż 5–7cm od

podstawy sadzeniaka do wyrównanej powierzchni pola. Głębokość sadzenia wpływa na przebieg wschodów i rozwój roślin.

 

Ziemniaki możemy sadzić:

– ręcznie pod znacznik lub dołownik; bulwy umieszcza się równomiernie i na tej samej

głębokości, po sadzeniu rzędy należy obsypać obsypnikiem,

– sadzarką – sposób najmniej pracochłonny, zapewniający dużą równomierność głębokości

sadzenia; sadzarka uszkadza kiełki u ziemniaków podkiełkowanych. Przy tym sposobie sadzenia bulwy powinny być podobnej wielkości.

 

Ćwiczenie – wykonujemy teoretycznie, jeżeli będzie taka możliwość, zadanie wykonamy praktycznie

 

Wykonaj sadzenie ziemniaków

Sposób wykonania ćwiczenia. Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:

 

1) przygotować sadzeniaki,

2) ocenić przygotowanie pola do sadzenia,

3) ustalić głębokość i gęstość sadzenia,

4) dobrać i przygotować maszyny i narzędzia do sadzenia,

5) wykonać sadzenie,

6) sprawdzać co pewien czas, jakość sadzenia.

 

Wyposażenie stanowiska pracy:

– gospodarstwo rolne ( pole przeznaczone pod ziemniaki)

– sadzeniaki,

– ciągnik,

– maszyny i narzędzia do sadzenia ziemniaków

Optymalny termin sadzenia https://polifoska.pl/porady/234-optymalny-termin-sadzenia-ziemniakow

Sadzenie ziemniaków zgodne z zasadami  https://www.rynek-rolny.pl/artykul/sadzenie-ziemniakow-zgodne-z-zasadami-jak-i-kiedy-zobacz.html

 

Odpowiadamy na zadania testowe i odsyłamy do sprawdzenia:

Optymalny termin sadzenia ziemniaków następuje, kiedy gleba do głębokości 10cm ogrzeje się do temperatury

a. 1-2 oC

b. 5-6 oC

c. 7-8 oC

d. 3-4 oC

 

Zabieg podkiełkowywania sadzeniaków jest pracochłonny i dlatego jest polecany tylko przy     uprawie ziemniaków

a. na wczesny zbiór

b. przemysłowych

c. pastewnych

d. na chipsy

 

Przy mechanicznej uprawie ziemniaków rozstaw rzędów należy ustawić na wymiar

a.)12 cm              b)30 – 40 cm               c) 8 cm               d)  62 – 70 cm

 

informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl

Maria Korpysz