3CB (SB_I)Zdalne Lekcje

Zajęcia praktyczne – prowadzenie produkcji rolniczej 3 CB (produkcja roślinna)

Dzień dobry.

03. 04.2020 r.

T: Przeliczanie czystego składnika pokarmowego na dawkę nawozu.

Dziś w ramach przypomnienia i uzupełnienia wiedzy zajmiemy się liczeniem nawozów. Przesyłam materiały dotyczące tematu dzisiejszych zajęć praktycznych.

  • Przeliczanie czystego składnika pokarmowego na dawkę nawozu

Zawartość czystego składnika pokarmowego  w nawozach mineralnych podawana jest w procentach i jest różna dla każdego nawozu. Również dawki nawozów mineralnych pod poszczególne gatunki roślin uprawnych są podawane zawsze w kilogramach czystego składnika na 1 ha.

Należy więc wiedzieć ile powinno zastosować się nawozu na ha, aby ilość czystego składnika była zgodna z zaleceniami agrotechnicznymi

Przykład

  • Saletra amonowa jest 34%, tzn. że 100 kg tego nawozu zawiera 34 kg azotu (N), superfosfat potrójny granulowany jest 46%, tzn. że 100 kg tego nawozu zawiera 46 kg fosforu (P2O5), a sól potasowa 50% zawiera w 100 kg nawozu 50 kg potasu (K2O).
  • Rolnik dysponuje nawozami mineralnymi o różnej zawartości czystego składnika, toteż musi sam przeliczyć, ile kilogramów danego nawozu powinien wysiać pod określoną roślinę

W oparciu o podany materiał proszę:

  1. Przypomnieć sobie wiadomości o nawozach
  2. Wymienić zasady bhp podczas pracy z nawozami
  3. Wykonać zadania praktyczne.

Proszę o  wykonanie tego zadania, ponieważ będzie podlegać ocenie. Rozwiązanie zadania należy przesłać na mój adres e-mailowy martagierej@wp.pl

W razie pytań, wątpliwości czy problemów proszę o kontakt. Prace proszę przesłać do 10. 04. 2020 r. (piątek)

Pozdrawiam

Marta Marecka-Gierej

Zał.1 3 CB przelicz.nawoz.