Uncategorized

Zajęcia praktyczne – prowadzenie produkcji rolniczej 3 CB

Temat:  Przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Data : 15.06.2020 oraz 19.06.2020

Ilość jednostek lekcyjnych : 12

Proszę o zapoznanie się z materiałami dotyczącymi egzaminów zawodowych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

 

_kwalifikacje

 

Egzamin zawodowy Rolniczo-Leśny

W razie pytań proszę o kontakt poprzez dziennik elektroniczny albo e – mailowo.

Pozdrawiam

Marek Osek