Uncategorized

Zajęcia praktyczne -prowadzenie produkcji rolniczej 3 CB

Dzień dobry

05. 06. 2020 r.

T: Przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z produkcji roślinnej.

Celem zajęć jest powtórzenie i uzupełnienie wiadomości oraz rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.

 

Odwołam się do zadania z lekcji produkcji roślinnej. Mieliście za zadanie rozwiązać zadanie teoretyczne czyli test a teraz proszę spokojnie spróbować rozwiązać  część praktyczną.

 

W tym celu należy skorzystać  z adresu:

https://arkusze.pl/zawodowy/r03-2018-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny.pdf

https://arkusze.pl/zawodowy/r03-2018-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny-zasady-oceniania.pdf

Proszę rozwiązać zadanie praktyczne.  Następnie należy sprawdzić poprawność rozwiązania korzystając z odpowiedzi. Zachęcam do rozwiązywanie innych dostępnych testów.

 

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail martagierej@wp.pl

Czekam na informację dotyczącą tego, jak radzicie sobie z zadaniem praktycznym.

Życzę powodzenia i miłej pracy

M. Marecka-Gierej