Uncategorized

Zajęcia praktyczne -prowadzenie produkcji rolniczej 3 CB

Dzień dobry

  1. 05. 2020 r.

T: Obliczanie dawek nawozów – zadanie egzaminacyjne.

Celem zajęć jest nabyć umiejętności przeliczania czystego składnika pokarmowego na dawkę nawozu.

Korzystając z materiałów, które otrzymaliście na poprzednich zajęciach proszę  przypomnieć sobie  informacje o nawożeniu oraz sposoby obliczania dawek nawozów.

 

  1. Przeliczanie czystego składnika pokarmowego na dawkę nawozu

 

Przypominam

 

Zawartość czystego składnika pokarmowego w nawozach mineralnych podawana jest w procentach i jest różna dla każdego nawozu. Również dawki nawozów mineralnych pod poszczególne gatunki roślin uprawnych są podawane zawsze w kilogramach czystego składnika na 1 ha. Należy więc wiedzieć ile powinno zastosować się nawozu na ha, aby ilość czystego składnika była zgodna z zaleceniami agrotechnicznymi.

Np. saletra amonowa jest 34%, tzn. że 100 kg tego nawozu zawiera 34 kg azotu (N), superfosfat potrójny granulowany jest 46%, tzn.  że 100 kg tego nawozu zawiera 46 kg fosforu (P2O5), a sól potasowa 50% zawiera w 100 kg nawozu 50 kg potasu (K2O).

Rolnik dysponuje nawozami mineralnymi o różnej zawartości czystego składnika, toteż musi sam przeliczyć, ile kilogramów danego nawozu powinien wysiać pod określoną roślinę.

Zadanie 1

Na podstawie danych zawartych w tabeli, oblicz potrzebną ilość wapnia w czystym składniku (CaO) na pole o powierzchni 5 ha. Wapnowana będzie gleba ciężka, dla której ocenę potrzeb zabiegu określono jako “potrzebne”.

Tabelkę otrzymaliście na poprzednich zajęciach 11.05. 2020 r.

Zadanie 2.

Proszę wykonać test Kwalifikacja RL3 – STYCZEŃ 2020 na stronie:

https://www.testy.egzaminzawodowy.info/view_answers.php?result_id=3797036

 

Rozwiązanie zadań należy przesłać na mój adres e-mailowy martagierej@wp.pl

do dnia 22.05. 2020 r. Osoby, które zrobiły zadanie nie przesyłają po raz drugi.  W razie pytań proszę o kontakt.

Pozdrawiam

Marta Marecka-Gierej