Uncategorized

Zajęcia praktyczne-prowadzenie produkcji rolniczej 1CB, 1CG

Zajęcia praktyczne – prowadzenie produkcji rolniczej

Drodzy Uczniowie, dzisiaj jeszcze raz o glebie. Zajęcia z dnia 24.03.2020 r. Postarajcie się   w miarę możliwości wykonać zadanie praktyczne i oderwać się trochę od komputera.

Temat: Wykonywanie badań terenowych gleb – próbki glebowe.

  1. Przypomnijcie sobie informację o glebie. W tym pomoże Wam strona internetowa:

https://epodreczniki.pl/a/gleby/DWvWgWYNR

  1. Zapoznajcie się z treścią załącznika nr 1 i wskażcie instrumenty, które pomagają rolnikowi w ocenie wartości rolniczej gleb.
  2. Zapoznajcie się z instrukcją pobierania próbek glebowych . http://www.wodr.poznan.pl/baza-informacyjna/technologia/produkcja-roslinna/nawozenie/item/6757-instrukcja-pobierania-probek-glebowych
  3. Po analizie tekstu oraz stron internetowych wykonajcie ćwiczenia – załącznik nr 2. Proszę o opisanie tych ćwiczeń w zeszycie. Może być to w formie rysunku profilu glebowego oraz opis słowny – w punktach – pobierania próbki glebowej.
  4. Jako podsumowanie zajęć zachęcam do wykonania ćwiczenia 1-zadanie interaktywne – Połącz nazwy warstw gleby z odpowiednimi objaśnieniami ze strony https://epodreczniki.pl/a/gleba—jej-sklad-i-wlasciwosci/D14dVHTfV.

Na opis ćwiczeń czekam do dnia 08.04. 2020 r. Proszę ćwiczenia przesyłać na mój adres e-mailowy.

Życzę owocnej pracy.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2