Uncategorized

Zajęcia praktyczne-prowadzenie produkcji rolniczej 1 CG, 1CB

Dzień dobry

22. 04. 2020 r.

T: Przygotowanie do pracy maszyn i narzędzi do uprawy roli.

 

  1. Przypomnienie maszyn i narzędzi do uprawy roli.

Proponuję przypomnieć sobie jakie znacie narzędzia do uprawy roli. W tym celu zachęcam do obejrzenia prezentacji. https://docs.google.com/presentation/d/1ZUhb1MIz39MLwK3st2uh5CDgGHa4G2ZqUVOTZnU3JXA/edit#slide=id.i0

  1. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze maszyn i narzędzi rolniczych

https://www.youtube.com/watch?v=NyRpdWvjPCQ&list=PLygTD4qjF7tcoQsB4IjMEFs1GdgN9S-g1&index=7

  1. Regulacja parametrów roboczych maszyn i narzędzi do uprawy i doprawiania roli

W celu realizacji tematu proszę o zapoznanie się z prezentacją

https://www.youtube.com/watch?v=BJU7y4MPyYw&list=PLygTD4qjF7tcoQsB4IjMEFs1GdgN9S-g1&index=2

  1. Przygotowanie do pracy maszyn i narzędzi do uprawy roli

https://www.youtube.com/watch?v=O_ZDFr51dto

5. Dokumentacja techniczna maszyn i narzędzi do uprawy i doprawiania roli

W obsłudze technicznej sprzętu rolniczego jest  wykorzystywana  instrukcja użytkowania i obsługi. Powinna ona zawierać opis czynności regulacyjnych i konserwacyjnych, jakie powinien wykonywać użytkownik, oraz zapobiegawcze środki konserwacji a także instrukcje umożliwiające bezpieczne przeprowadzenie regulacji i konserwacji, w tym środki ochronne, jakie należy podjąć w trakcie tych czynności.

Przygotowanie maszyn:

-Maszyny wyposaża się w osłony i obudowy. Zwykle oznaczone są one żółtym kolorem ostrzegawczym. Osłonięte powinny być wszystkie mechanizmy napędowe, silniki, koła pasowe i zębate, pasy, łańcuchy, wały, przekładnie, przeguby, wały przegubowo-teleskopowe (na całej długości), końcówki wałów wystające poza korpus maszyny i inne ruchome elementy. Osłonięte powinny być także elementy robocze: noże, bijaki (osłonami zamontowanymi na stałe), tarcza piły i szlifierki kątowej (osłonami regulowanymi), elementy tnące maszyn żniwnych (osłonami zdejmowanymi wyłącznie na czas pracy).

 

-Zanim rozpoczniesz pracę kosiarką rotacyjną, glebogryzarką, różnego typu rozdrabniaczami, rozrzutnikami obornika oraz rozsiewaczami nawozów mineralnych, uprzedź osoby znajdujące się na polu, aby nie zbliżały się do nich. Nie przebywaj w odległości mniejszej niż 50 m od pracującej maszyny!

– Nie pracuj rozrzutnikiem obornika bez zamontowanej siatki ochronnej. Do pracy rozrzutnikiem obornika nie przystępuj bez zainstalowanej siatki na przedniej burcie. Przy zrywce drewna w lesie używaj wyłącznie ciągnika z kabiną, której tylna szyba zabezpieczona jest siatką chroniącą przed uderzeniem zerwanej liny

-Ciągniki, przyczepy, maszyny wyposaża się w schodki lub drabinki i uchwyty ułatwiające wchodzenie i schodzenie; podesty robocze – w barierki. Zadbaj, aby były one solidnie przymocowane i na bieżąco oczyszczane (np. ze smarów, błota). Jeżeli konieczne jest wchodzenie na maszyny lub środki transportowe, wykorzystuj drabinę. Nie pozwalaj na zeskakiwanie z przyczepy, wchodzenie lub schodzenie po dyszlach i kołach.

– Aby ułatwić agregowanie maszyn lub przyczep z ciągnikiem i wyeliminować udział drugiej osoby (narażonej w czasie sprzęgania na przygniecenia), montuje się zaczepy podwieszane na sprężynach lub wyposażone w podpórki, a ciągniki wyposaża się w automatyczne zaczepy i haki Agreguj maszyny i przyczepy sam: nie dopuszczaj, by między ciągnikiem a doczepianą maszyną lub przyczepą przebywały inne osoby.

– Zanim uruchomisz ciągnik lub maszynę samobieżną, sprawdź układ kierowniczy, układ hamulcowy, ogumienie, światła, sygnał dźwiękowy

– Ciągnik i maszyny samobieżne wyposaż w apteczkę oraz w gaśnicę proszkową, a kombajn – dodatkowo w gaśnicę pianową. Pamiętaj, aby regularnie je konserwować!

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/broszury_prewencja/2014/Bezpieczna_obsluga_maszyn.pdf

Jako podsumowanie:

Podaj przykłady zagrożeń spowodowanych nieprawidłowym przygotowaniem do pracy maszyn i narzędzi do uprawy roli.

Zadanie to będzie uzupełnieniem wiadomości a także potwierdzeniem udziału w zajęciach. Prześlijcie zadanie na mój adres e-mailowy: martagierej@wp.pl do dnia 29.04.2020 r.

Pozdrawiam

Marta Marecka – Gierej