Uncategorized

Zajęcia praktyczne -prowadzenie produkcji rolniczej 1 CB, 1 CG

 

24.06.2020 r

Temat: Przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – zapoznanie z zadaniami testowymi.

Zapoznacie się dziś z arkuszami egzaminacyjnymi. Będzie to taki wstęp do  przygotowania się do egzaminu zawodowego. Zachęcam Was do sprawdzenia swojej wiedzy i wykonanie testu.

Egzamin zawodowy R.03 – czerwiec 2018 – egzamin pisemny

Egzamin zawodowy R.03 – czerwiec 2018 – odpowiedzi

Proszę rozwiązać test. Następnie należy sprawdzić poprawność rozwiązania korzystając z odpowiedzi. Zachęcam do rozwiązywanie innych dostępnych testów.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail martagierej@wp.pl

Czekam na informację czy wynik egzaminu jest pozytywny oraz ilość uzyskanych punktów.

Życzę powodzenia i miłej pracy

M. Marecka-Gierej