Uncategorized

Zajęcia praktyczne – podstawy przetwórstwa spożywczego 3MTP

Dzień dobry

30.03.2020 r.

Temat zajęć: Dobieranie opakowań do różnych rodzajów żywności

Czas realizacji: 2 godziny

Zagadnienia do zapisania w zeszycie przedmiotowym:

  1. Definicja opakowania, w tym: opakowanie wielokrotnego użytku, biodegradowalne, ulegające recyklingowi
  2. Podział opakowań ze względu na: stopień pakowania, materiał, formę konstrukcyjną, przeznaczenie, trwałość, związek z produktem
  3. Funkcje opakowań
  4. Oznaczenia na opakowaniach – rodzaje, oznaczenia zasadnicze, manipulacyjne, informacyjne, ekologiczne

W celu zapoznania się z materiałem proszę obejrzeć  prezentację.

https://slideplayer.pl/slide/10233561/

W oparciu o materiał zawarty w prezentacji proszę rozwiązać test i przesłać na adres dorotagajowy@wp.pl

OPAKOWANIA TEST

Pozdrawiam

Dorota Gajowy