Uncategorized

Zajęcia praktyczne-organizacja przedsiębiorstwa agrobiznesowego kl.3MTP/technik agrobiznesu

26.05.2020 Temat: Klasyfikowanie operacji gospodarczych i ich ewidencja na kontach wynikowych.

Na kontach wynikowych umieszczamy przychody, koszty, zyski i straty nadzwyczajne oraz podatek dochodowy.

Podobnie jak w przypadku kont bilansowych, przed ich księgowaniem, przyjrzyjmy się bilansowi. Czy widzimy w nim konta bezpośrednio dotyczące kosztów i przychodów? Oczywiście, że NIE.

Wiemy już, że w bilansie nie ma umieszczonych takich kont. Możemy jednak zauważyć, że po stronie pasywów znajduje się wartość wyniku finansowego netto.

Wynik finansowy netto jest różnicą pomiędzy sumą przychodów i zysków nadzwyczajnych, a sumą kosztów  ich uzyskania, strat nadzwyczajnych i podatku dochodowego oraz innych obowiązkowych obciążeń wyniku. W bilansie widzimy, że jest on jednym z pasywów.

Możemy zatem stwierdzić, że:

▪przychody i zyski nadzwyczajne zwiększają wartość wyniku finansowego,

▪koszty, straty nadzwyczajne i obowiązkowe obciążenia wyniku (w tym podatek dochodowy), zmniejszają go.

Ponieważ wynik finansowy jest jednym z pasywów, a zwiększenia pasywów zapisujemy po stronie prawej (Ct, Ma), wszystkie przychody i zyski nadzwyczajne zapisujemy po tej stronie (Ct, Ma).

Z tego samego powodu, uwzględniając, że zmniejszenia pasywów zapisujemy po stronie lewej (Wn, Dt), wszystkie koszty, straty nadzwyczajne i obowiązkowe obciążenia wyniku zapisujemy po tej stronie konta (Wn, Dt).

Konto wynik finansowy możemy podzielić na następujące grupy:

▪Przychody

▪Zyski nadzwyczajne

▪Koszty

▪Straty nadzwyczajne

▪Podatek dochodowy

Wiemy też, że przychody i zyski księgujemy po stronie pasywów, a koszty, straty nadzwyczajne księgujemy po stronie aktywów.

Zatem księgowanie na konto Wynik Finansowy na kontach teowych wygląda następująco:

Podsumowanie.

Wszystkie przychody i zyski nadzwyczajne mają charakter pasywów, chociaż nimi nie są. Na wynik finansowy zapisujemy je po stronie Ct (Ma), a czyli tak jakby były pasywami.

Wszystkie koszty, straty nadzwyczajne i obowiązkowe obciążenia wyniku mają charakter aktywów, chociaż nimi nie są. Na wynik finansowy zapisujemy je po stronie Dt (Wn), czyli tak jakby były aktywami.

http://www.jak-zaksiegowac.pl/funkcjonowanie-konta-wynik-finansowy/26-jak-ksiegowac-przychody-i-koszty

http://naucz-sie-ksiegowac.pl/funkcjonowanie-konta-wynik-finansowy/24-czym-jest-wynik-finansowy-i-jego-skladniki-definicja

 

Bardzo proszę zapoznać się z proponowanymi materiałami i zapisać jako formę notatki zagadnienia do tematu.

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk