Uncategorized

Zajęcia praktyczne- organizacja produkcji rolniczej (produkcja roślinna) klasa 3 FT gr.2

 Zajęcia praktyczne- organizacja produkcji rolniczej (produkcja roślinna) klasa 3 FT gr.2

07. 05. 2020 r.

 

T: Technologie produkcji pasz na użytkach zielonych.

Celem zajęć jest zaprojektować  określoną technologię produkcji pasz na użytkach zielonych oraz dobrać technologie produkcji pasz na użytkach zielonych w zależności od sposobu użytkowania

 

Użytki zielone stanowią źródło wartościowej paszy objętościowej, otrzymywanej sposobem gospodarskim, jednak w warunkach polskich potencjał użytków zielonych jest często niewykorzystany. Łąki i pastwiska w Polsce zajmują 21% powierzchni użytków rolnych, z czego łąki stanowią 77%.

  1. Sposoby użytkowania łąk i pastwisk.

Załącznik 1 Użytkowanie TUZ

  1. Gospodarka paszowa na użytkach zielonych.

http://www.portalhodowcy.pl/578-gospodarka-paszowa-na-uzytkach-zielonych

3.Różnice w przebiegu procesów produkcji na gruntach ornych i na użytkach zielonych:                                      – czas trwania produkcji – na gruntach ornych z reguły cykl jednoroczny, od zasiewu do zbioru, a na użytkach zielonych ruń może produkować dziesiątki lat,                                                                                                                  – długość okresu wegetacji i częstotliwości przeprowadzania zbioru,                                                                              – nawożenie – na UZ możliwość podziału na małe dawki pod kolejne odrosty runi,                                                        – znacznie lepszy stopień wykorzystania nawozów, małe straty z odpływającymi wodami,wysokości nakładów pracy ludzkiej i potrzeb energetycznych w sile pociągowej oraz ich rozkładu w ciągu roku.

4. Sporządź kartę technologiczną produkcji sianokiszonki poczynając od zabiegów wczesnowiosennych na użytkach zielonych aż do zadawania gotowej sianokiszonki do skarmiania. Dobierz zabiegi agrotechniczne i terminy ich wykonania oraz  maszyny i narzędzia użyte w zabiegach agrotechnicznych.

W tym celu podaję link, gdzie znajduje się zadanie praktyczne z czerwca 2016 r.

https://arkusze.pl/zawodowy/r16-2016-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny.pdf

Na stronie 4 zadania znajdziesz tabelkę, która ułatwi i  uporządkuje wpisywanie kolejnych zabiegów związanych z produkcją paszy.

Zrobione zadanie proszę przesłać na mój adres mailowy do dnia 14. 05. 2020 r.

Miłej pracy!

Marta Marecka-Gierej