Uncategorized

Zajęcia praktyczne -organizacja produkcji rolniczej (produkcja roślinna) 3 FT gr.1

 Zajęcia praktyczne- organizacja produkcji rolniczej (produkcja roślinna) klasa 3 FT gr.1

Dzień dobry

14. 05. 2020 r.

 

T: Technologie produkcji pasz na użytkach zielonych.

Celem zajęć jest zaprojektować i zorganizować określoną technologię produkcji pasz na użytkach zielonych oraz dobrać technologie produkcji pasz na użytkach zielonych w zależności od sposobu użytkowania.

Użytki zielone stanowią źródło wartościowej paszy objętościowej, otrzymywanej sposobem gospodarskim, jednak w warunkach polskich potencjał użytków zielonych jest często niewykorzystany. Łąki i pastwiska, w Polsce zajmują 21% powierzchni użytków rolnych, z czego łąki stanowią 77%.

1.Sposoby użytkowania łąk i pastwisk.

Załącznik 3 Użytkowanie TUZ

2.Gospodarka paszowa na użytkach zielonych.

http://www.portalhodowcy.pl/578-gospodarka-paszowa-na-uzytkach-zielonych

 

3.Różnice w przebiegu procesów produkcji na gruntach ornych i na użytkach zielonych:

-czas trwania produkcji – na gruntach ornych z reguły cykl jednoroczny, od zasiewu do zbioru, a na użytkach zielonych ruń może produkować dziesiątki lat,

-długości okresu wegetacji i częstotliwości przeprowadzania zbioru,

-nawożenia – na UZ możliwość podziału na małe dawki pod kolejne odrosty runi, znacznie lepszy stopień wykorzystania,

-nawozów, małe straty z odpływającymi wodami,

-wysokości nakładów pracy ludzkiej i potrzeb energetycznych w sile pociągowej oraz ich rozkładu w ciągu roku.

4.Sporządź kartę technologiczną produkcji sianokiszonki poczynając od zabiegów wczesnowiosennych na użytkach zielonych aż do zadawania gotowej sianokiszonki do skarmiania wraz z zabiegami agrotechnicznymi i terminem ich wykonania oraz z dobraniem maszyn i narzędzi użytych w zabiegach agrotechnicznych.

W tym celu podaję link, gdzie znajduje się wymienione wyżej zadanie praktyczne ( z czerwca 2016 r.) Na stronie 4 zadania znajdziesz tabelkę, która ułatwi i  uporządkuje wpisywanie kolejnych zabiegów związanych z produkcją paszy.

https://arkusze.pl/zawodowy/r16-2016-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny.pdf

Zrobione zadanie proszę przesłać na mój adres mailowy do dnia 21. 05. 2020 r.

Miłej pracy!

Marta Marecka-Gierej