Uncategorized

Zajęcia praktyczne-organizacja produkcji rolniczej kl. 3FT gr.2

Temat: Opracowanie biznesplanu dla gospodarstwa rolnego.

1.STRESZCZENIE

1)Opis projektu – przedsięwzięcia

Co planuję robić? np.  Zakup ciągnika rolniczego URSUS 3512, by móc …  (po co?)

2) Cel inwestycji

JAK INWESTYCJA SŁUŻY REALIZACJI CELU
Cel ogólny działania  produkcja zwierzęca Np. lub inna
Mechanizacja gospodarstwa rolnego poprzez wyposażenie techniczne gospodarstwa. Poprawa efektywności ekonomicznej pracy w gospodarstwie rolnym poprzez zastąpienie pracy ręcznej maszynami rolniczymi, co przy niezmienionym nakładzie pracy spowoduje znaczny wzrost produkcji.

2.CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTWA

1)Wyposażenie gospodarstwa w środki trwałe (wpisz swoje np. garaż, stodoła, obora, szopa )ja podałam tylko przykłady

BUDYNKI I BUDOWLE ISTNIEJĄCE  STAN NA ROK 2020

Lp. Rodzaj Rok budowy Wartość
1 Budynek mieszkalny 1990 500 000
2      
       
       
Razem  

2)Maszyny i urządzenia w gospodarstwie (obecne)

Lp. Rodzaj Marka, typ Stan techniczny Wartość
1 Opryskiwacz TJ 2000X2004 dobry 10 000
         
         
Razem  

3)Maszyny i urządzenia zakupione w okresie realizacji planu w 2020 r.

Lp. Rodzaj Marka, typ Rok zakupu Wartość
         
         
         
Razem  

ZADANIE DO WYKONANIA: Uzupełnij wg wzoru o swoje pomysły i dane zamieszczone wyżej tabelki. Może być więcej przykładów. Pracuje my w ramach zajęć więc termin wykonania dziś tj.30.04. 2020.

Bardzo proszę zapoznać się z proponowanymi materiałami
http://www.podrecznik.edugate.pl/5-przedsiebiorstwo/5-7-czym-jest-biznesplan/

http://www.podrecznik.edugate.pl/5-przedsiebiorstwo/5-8-moj-biznesplan/

Ćwiczenia proszę  przesłać na adres  e- mail beata.klasa12@gmail.com   wpisując w tytule wiadomości BIZNESPLAN cz.1 imię i nazwisko oraz klasę (to ważne ze względu na organizację mojej pracy i sprawność oceniania)
Termin przesyłania prac 30.04.2020 r.

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam, Beata Waszczuk