Uncategorized

Zajęcia praktyczne – kzp -kształcenie zawodowe praktyczne 3 FT gr.2

Dzień dobry.

31.03.2020 r.

T: Przygotowanie pola, wykonanie i ocena jakości wykonanych zabiegów uprawowych.

Przesyłam materiały dotyczące tematu dzisiejszych zajęć praktycznych.

Poniżej podaję materiały do tego tematu:

  1. https://www.kalendarzrolnikow.pl/3926/przygotowanie-pol-do-siewu-w-zaleznosci-od-uprawy
  2. https://www.vaderstad.com/pl/know-how—wiedzie-jak/systemy-uprawy/uprawa-orkowa/
  3. http://www.suedzucker.pl/pl/plantatorzy/wiosenne,93.htm
  4. https://www.youtube.com/watch?v=01CgiVA1x_I (Rodzaje i zadania zabiegów uprawowych)
  5. https://www.youtube.com/watch?v=cb7FxIsZlvA
  6. https://www.youtube.com/watch?v=Q3VhCLQ3Q0o
  7. https://www.youtube.com/watch?v=NyRpdWvjPCQ

W oparciu o podany materiał proszę:

  1. Przypomnieć sobie zasady wykonywania zabiegów uprawowych.
  2. Wymienić zasady bhp podczas przygotowania maszyn rolniczych do pracy.
  3. Wykonać zadanie praktyczne 16 z czerwca 2014 r. W tym celu proszę wejść na stronę https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-r-16/ i wyszukać wyżej wymienionego zadania. Proszę zrobić go zgodnie z tabelkami, które są umieszczone na końcu arkusza. Ocenie podlegać będą 3 rezultaty. Proszę przesłać całe zadanie (razem wszystkie rezultaty)

Zachęcam do wykonania tego zadania, ponieważ zechcę je ocenić. Dlatego poproszę o przesłanie rozwiązania zadania. Zostało ono wysłane już wcześniej, teraz dosyłam inne materiały do przypomnienia wiadomości dotyczących tematu zajęć.

W razie pytań, wątpliwości czy problemów proszę o kontakt na adres martagierej@wp.pl Prace poproszę przesłać do 07.04.2020 r. (wtorek)

Pozdrawiam

Marta Marecka-Gierej

Uzupełniające zabiegi uprawowe- włókowanie, bronowanie, kultywatorowanie

Uzupełniające zabiegi rozkruszające i ugniatajace – wały

Uzupełniające zabiegi odwracająco-spulchniające rolę

Temat Cele i zadania uprawy roli