Uncategorized

Zajęcia praktyczne – KZP 3FT gr.1

Dzień dobry

05.05.2020 r.

 

T: Organizowanie i prowadzenie prac związanych ze zwalczaniem chorób, szkodników i chwastów w roślinach uprawnych.

 

Celem zajęć  jest zaplanować  prace związane z ochroną roślin oraz dobrać metody i środki ochrony roślin w zależności od stopnia zagrożenia agrofagami;

Aby przypomnieć sobie informacje związane z ochroną roślin uprawnych proponuję kilka krótkich filmików, które przypomną Wam, jakie chwasty występują w uprawach roślin, jakie choroby obniżają plony roślin i jak zadbać i ochraniać rośliny przed szkodnikami.

1.Zwalczanie chorób.

https://www.youtube.com/watch?v=e_47adH0jog – Zwalczanie chorób rzepaku w okresie kwitnienia

2.Zwalczanie szkodników .

https://www.youtube.com/watch?v=D2ERL-hgO98 Zwalczanie szkodników zbóż ozimych – Fastac

https://www.youtube.com/watch?v=4oVWxRnzChs – Rozpoznaj choroby na czas!

3.Zwalczanie chwastów.

https://www.youtube.com/watch?v=bPayAhDSJNg Jak zwalczać chwasty w ziemniakach?

https://www.youtube.com/watch?v=BbpKvg6Fb6A Zwalczanie chwastów w burakach cukrowych

 

W oparciu o podany materiał proszę:

  1. Wymienić zasady bhp podczas przygotowania maszyn rolniczych do pracy oraz środki ochrony indywidualnej.

https://www.youtube.com/watch?v=jM1BqGEdbe0 Jak bezpiecznie stosować środki ochrony roślin?

 

  1. Przypomnieć sobie zasady ochrony roślin.

 

1.Stosuj środki ochrony roślin zgodnie z przepisami prawa i zaleceniami dobrej praktyki rolniczej – zawsze według zasad integrowanej ochrony roślin.

2.Chroń zdrowie stosując odzież ochronną przy każdym kontakcie ze środkami ochrony roślin.

3.Dbaj o sprawność opryskiwacza i przeprowadzaj jego regularną kalibrację.

4.Działaj racjonalnie stosując odpowiednią do sytuacji, możliwie oszczędną dawkę środka i cieczy.

5.Dobieraj rozpylacze i parametry pracy opryskiwacza z myślą o precyzji, skuteczności i bezpieczeństwie zabiegu.

6.Przestrzegaj stref buforowych w celu ochrony obszarów wrażliwych na zanieczyszczenia.

7.Przechowuj środki ochrony roślin w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska.

8.Sporządzanie cieczy użytkowej i czyszczenie opryskiwacza przeprowadzaj tak, aby nie skazić gleby i wody.

9.Opakowania po środkach ochrony roślin płucz trzykrotnie i zwracaj sprzedawcy środków.

10.Pozostałości po zabiegach ochrony roślin zagospodaruj z wykorzystaniem biologicznych metod neutralizacji.

 

Planując zabieg, tzn. dobierając środek ochrony roślin, jego dawkę, termin i porę stosowania oraz technikę opryskiwania, podejmuj przemyślane i odpowiedzialne decyzje, a następnie postępuj tak, aby w najmniejszym nawet stopniu nie zagrozić owadom zapylającym.

 

  1. Wykonać część zadania praktycznego 16 –czerwiec 2019 – egzamin praktyczny.

Podaję link:  https://arkusze.pl/zawodowy/r16-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny.pdf

Proszę zrobić tylko dwa elementy zadania :

-Oblicz zapotrzebowanie na nawozy mineralne w przeliczeniu na masę towarową na 1 ha oraz cały areał uprawy owsa (Tabela 4).

-Oblicz zapotrzebowanie na środki ochrony roślin potrzebne w uprawie owsa i podaj terminy ich stosowania (Tabele 5a i 5b).

W zadaniu  tym znajduje się również program ochrony owsa. W związku z tematem zajęć przyjrzyj się dokładnie, ponieważ zawarta jest tam ochrona przed chwastami, szkodnikami oraz chorobami.

 

Wymienione wyżej dwa elementy zadania będą podlegały ocenie. Proszę przesłać zadanie  na mój adres e-mailowy do dnia 12.05.2020 r.

Dla chętnych

https://cdr.gov.pl/pol/wydawnictwa/2012/integrowana_ochr_roslin.pdf

Pozdrawiam

Marta Marecka-Gierej