2CB (SB_I)Zdalne Lekcje

Zajęcia praktyczne IICB

20-04-2020

Temat :  Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych u owiec i kóz.

 

Celem zajęć jest zapoznanie z zabiegami pielęgnacyjnymi wykonywanymi u owiec i kóz.

W celu zapoznania z tematem

  1. otwórz link Strzyża, korekta okrywy szerstnej

a) przeczytaj tekst od strony 4 do 6

b)  odpowiedz na pytania

– podaj termin strzyżenia tryków, macirek i jagnąt

– wymień sposoby wykonywania strzyży

– wymień zasady postepowania z wełną po strzyży

2.otwórz link Pielęgnacja zwierząt gospodarskich

a)   przeczytaj tekst ze strony 11 i 12

b) wymień zabiegi pielęgnacyjne wykonywane u owiec i kóz

3. Wykonaj we własnym gospodarstwie (jeśli masz taką możliwość) pod opieką osoby dorosłej dowolny zabieg pielęgnacyjny na omawianej grupie zwierząt.

4.Zapoznaj się z filmem pokazującym strzyżę owiec https://www.youtube.com/watch?v=rqo1t5CKVDs

5.Zrób zdjęcie telefonem  notatki na temat zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych u owiec i kóz i prześlij na mój ares podając swoje imię i nazwisko

Danuta Koczkodaj             dkoczkodaj@poczta.fm