Uncategorized

Zajęcia praktyczne ICB i ICG

Temat:Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych u bydła.

01-04-2020

  1. Zapoznaj się 1 rozdziałem modułu zawartym w linku Pielęgnacja zwierząt gospodarskich
  2. Na podstawie tekstu wypisz do zeszytu a) zabiegi pielęgnacyjne codzienne b) zabiegi pielęgnacyjne okresowe
  3. Wymień w zeszycie przyrządy wykorzystywane w pracach pielęgnacyjnych bydła
  4. Obejrzyj film Korekcja racic https://www.youtube.com/watch?v=X-LfJvgHg5s&t=30s
  5. Wykonaj pod nadzorem rodziców zabiegi pielęgnacyjne codzienne u zwierząt w Twoim gospodarstwie.

Danuta Koczkodaj           dkoczkodaj@poczta.fm